Archief voor maart 2016

Fusie Sociaal Maas en Waal met Akkoord’94

logonieuw01

Om nog beter de belangen van de inwoners van Maas en Waal in de lokale politiek te kunnen dienen, zijn Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal samengegaan. De fusievereniging Sociaal Maas en Waal geeft nu met verdubbelde kracht invulling aan haar doelstellingen in de gemeenten West Maas en Waal én Druten. Regionale belangen in Maas en Waal worden voortaan gezamenlijk behartigd.

Belangrijke vraagstukken in de nabije en verdere toekomst over wonen, welzijn, economie, ruimtelijke ordening en duurzaamheid kunnen voortaan niet alleen lokaal maar ook regionaal op de agenda worden geplaatst. Als het aankomt op regionale samenwerking en gemeentelijke herschikkingen zal Sociaal Maas en Waal zich inzetten voor het behoud van het karakter van Maas en Waal met een sociale, progressieve en groene agenda.

Sociaal Maas en Waal is nu vertegenwoordigd in de gemeenteraden van West Maas en Waal en Druten en neemt daarmee een voorschot op de na te streven nauwere samenwerking tussen beide gemeenten op het bestuurlijke vlak, die zal leiden tot verbetering van kwaliteit en slagvaardigheid.

Hier vindt u een uitgebreidere motivatie voor de fusie.

Raadsvergadering 3 maart 2016

Op de agenda stond het jongerenbeleid voor de komende jaren. Sociaal Maas en Waal stemde tegen het voorstel; wij willen een jongerenbeleid met een andere insteek en meer budget. Een aanpak die veel meer inzet op preventie, waarbij actief een hand wordt uitgestoken naar jongeren. Hier leest u ons betoog.

Een ander belangrijk agendapunt betrof het voorstel van het college om meer budget toe te kennen aan Veilig Thuis. Deze organisatie is bezig met een flinke verbeterslag, en heeft daar meer geld voor nodig. Wij onderschrijven het belang van Veilig Thuis zeer, en stemden dan ook met het voorstel. Wel vroegen we aandacht voor de wachtlijsten en voor de samenwerking tussen Veilig Thuis en Vraagwijzer. Hier vindt u ons betoog.

Probleem of schande, over een motie van afkeuring

In januari vond, op verzoek van de SP, een interpellatiedebat plaats. Op het eind van dit debat diende deze partij een motie van afkeuring in tegen de wethouder. Onze fractievoorzitter schreef naar aanleiding van deze raadsvergadering een blog. U kunt deze hier lezen.