Archief voor juli 2016

In de media 2016

8 juli 2016
Twee moties aangenomen bij behandeling perspectiefnota

In de raadsvergadering van 7 juli, bij de behandeling van de perspectiefnota, heeft Sociaal Maas en Waal twee moties ingediend, die beide unaniem door de raad van West Maas en Waal zijn aangenomen. De Gelderlander berichtte uitgebreid over de behandeling van de perspectiefnota en de moties van de verschillende partijen.

psp in gelderlanden, juli 2016-final

Lees meer…

Een korte terugblik op het politieke werk – voorjaar 2016

Wat heeft onze fractie de afgelopen maanden gedaan en bereikt in de raad van West Maas en Waal? U leest het hier. Aandacht voor duurzaamheid, een continue vinger aan de pols bij VraagWijzer, en uiteraard blijven we wijzen op de urgentie van samenwerking met de andere gemeenten in het land van Maas en Waal.

Twee moties aangenomen: steun aan mensen met een minimuminkomen

In juli was in West Maas en Waal de raadsvergadering over de perspectiefnota van 2017. Merijn Broeders, onze fractievoorzitter sprak over belangrijke zaken voor Sociaal Maas en Waal: duurzaamheid, zorg, minima, jeugd en regionale samenwerking. Vijf onderwerpen die Sociaal Maas en Waal regelmatig op tafel legt in de raadzaal omdat ze van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente. We dienden ook twee moties in, die beiden raadsbrede steun kregen. Een motie vroeg om het invoeren van automatische kwijtschelding van gemeentebelastingen voor mensen met een minimuminkomen; de tweede motie zorgt ervoor dat mensen met een bijstandsuitkering die een voorschot moeten terugbetalen, dat gespreid kunnen doen.

Het gehele betoog van Merijn vindt u hier.

Raadsvergadering 7 juli 2016 -Perspectiefnota 2017

Onze fractievoorzitter, Merijn Broeders hield een inspirerend betoog in reactie op de perspectiefnota van 2017. Vijf onderwerpen passeerden de revue: duurzaamheid, zorg, minima, jeugd en regionale samenwerking. Onderwerpen die Sociaal Maas en Waal regelmatig op tafel legt in de raadzaal omdat ze van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente. Hier vindt u het betoog.