Archief voor november 2016

Vragen aan college van B&W van de gemeente Druten

Aan het college van B&W van de gemeente Druten.

Druten, 28-11-2016.

Geacht college,

Sociaal Maas en Waal afdeling Druten vraagt uw aandacht voor het volgende:
Het Dorpspad in Horssen is een wandelpad tussen enerzijds De Bogerd en anderzijds De Rijdt. Inwoners van Horssen die wonen in de straten rondom de basisschool gebruiken dit pad als kortste verbinding van hun straat naar bijvoorbeeld het dorpshuis.
Bezoekers van het dorpshuis parkeren vaak in deze straten vanwege de beperkte parkeermogelijkheden bij het dorpshuis en lopen dan via het Dorpspad naar het dorpshuis.
>>>………………..
Lees meer…

Verslag raadsvergadering Druten 24 nov.

Op de agenda van de raadsvergadering in Druten stond de vangnetuitkering op de agenda.
Deze regeling die de mogelijkheid biedt aan gemeenten extra financiële ondersteuning te vragen aan het Rijk is namelijk niet toereikend gebleken.
Door aan te geven waarom men geld tekort komt, kan het Rijk extra gelden ter beschikking stellen.
Daar moet dan wel een analyse van de situatie in Druten aan ten grondslag liggen.

Vorig jaar heeft Druten bijvoorbeeld € 231.347,- toegekend gekregen. >>>>>>
Lees meer…

Duurzaamheid in Maas en Waal

Uitnodiging

Op 23 november houdt Sociaal Maas en Waal in MFA De Rosmolen in Beneden-Leeuwen een discussieavond over duurzaamheid onder de titel: “Hoe wordt je een groene gemeente?”   Kom meepraten en luisteren tijdens deze informatieve bijeenkomst. Sociaal Maas en Waal vindt dat meer mensen  mee moeten kunnen praten en nodigt daarom alle belangstellenden uit. De avond begint om 19.45 met presentaties van  de fracties van West Maas en Waal en Druten over de actualiteiten in de gemeenten. Om 20.30 start de thema-discussie. Spreker is Harriët Tiemens , wethouder namens Groen Links in de gemeente Nijmegen. Harriët  heeft de portefeuille: Financiën, Duurzaamheid (Klimaat & Energie), Groen & Water, Mobiliteit en zal onder andere de rol van de gemeente, welke onderdelen maken een gemeente groen en wat kunnen wij zelf doen aan duurzaamheid. Daarna is er discussie met de zaal en de fracties van Sociaal Maas en Waal. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig:  aanmelden@sociaalmaasenwaal.nl.

Wij zien u graag op 23 november vanaf 19.30 uur in de Rosmolen,  de koffie staat klaar.

tiemens

Harriet Tiemens, wethouder

Politiek nieuws uit de fractie

Op deze pagina vindt u het politieke nieuws van de fractie West Maas en Waal. We plaatsen zowel berichten uit de media over ons politieke werk, als verslagen en betogen van de raadsvergaderingen.

Graag wijzen we u ook op de plek waar de stukken van de raadsvergadering van de gemeente West Maas en Waal te vinden zijn. Deze vindt u HIER. U klikt hier op de datum waarop een vergadering plaatsvindt, en ziet dan de desbetreffende stukken. Wilt u een actief seintje krijgen over wanneer de stukken voor een raadsvergadering online komen, dan kunt u HIER een “abonnement” nemen.

De raadsvergaderingen zijn achteraf digitaal te beluisteren. Ga hiervoor ook naar de site van de gemeente West Maas en Waal, en dan de optie “politiek en organisatie”. Het geluidsbestand van een raadsvergadering is de eerstvolgende werkdag ná de vergadering beschikbaar.

Vooruitkijken naar 2017 – duurzaamheid en open armen voor statushouders

Afgelopen woensdag heeft Sociaal Maas en Waal gereageerd op de programmabegroting van West Maas en Waal voor 2017. Drie van de thema’s die we aan de orde stelden: We riepen het college op vast te houden aan de duurzaamheidsambities die we nog geen half jaar geleden in de jaar hebben afgesproken. Ook spraken we onze zorg uit over het lagere budget dat beschikbaar is voor het sociaal domein. Rondom een wooninitiatief voor statushouders in Beneden Leeuwen is veel sociale onrust, en de initiatiefnemers worden bedreigd. We riepen op tot meer en heldere communicatie vanuit het college en de raad.

Hier leest u het complete betoog uitgesproken door Jacobijn.

Inbreng SMW in algemene beschouwing begroting 2017 door fractie Druten

Voorzitter,

De begroting voor 2017 levert een positief saldo op van maar liefst ruim €800.000.
En zoals elk jaar ook weer de complimenten aan de medewerkers die aan een overzichtelijke begroting hebben bijgedragen.
Een aantal items uit het Nieuw Beleid springen er wat SMW betreft extra uit:
– Oplaadpalen elektrische auto’s
– Vergroenen openbare gebouwen
Je weet nooit wanneer en hoe het precies ontstaat,maar opeens is het er: momentum.
Plotseling ontstaat een eensgezind enthousiasme, buitelen de plannen over elkaar heen en is het iedereen duidelijk welke kant het op moet.
Wij lopen jarenlang te trekken en ineens worden onze ideeën omarmd.
Later meer hierover.

Maar voorzitter,
er zijn onderwerpen waar we ons zorgen over maken.

Lees meer…