Archief voor december 2016

Najaarsnota 2016 Gemeente Druten

Voorzitter,

De Najaarsnota 2016 geeft een positief beeld van de financiƫle situatie van de gemeente.
Louter plussen en meevallers,daar valt niets aan af te dingen. En dat doe ik ook niet. Een mooi resultaat.

Maar voorzitter,
Sociaal Maas en Waal wil toch graag een aantal punten naar voren brengen.
Op de eerste plaats zien wij dat het cultuurbeleid nu wel een plaats heeft in deze nota. Ons signaal daarover tijdens de algemene beschouwingen was blijkbaar niet tegen dovemansoren gezegd. Maar ere wie ere toekomt: Sociaal Maas en Waal heeft de voorzet gegeven en de wethouder heeft hem ingekopt.
Ik lees:
We hechten er veel waarde aan dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met culturele activiteiten. Goed geluisterd,wethouder!
Op mijn vraag in het RTG of ook De Kom met het cultuurbudget meedoet,was het antwoord ja.
Wat wil een mens nog meer?
Wel, het volgende:
>>>>>…………Lees meer…

Woonvisie: 2016-2021 Gemeente Druten

Voorzitter,

Kernbegrippen zijn betaalbaar wonen,leefbare wijken en dorpen,toekomstbestendig wonen.

Betaalbaar wonen:
In de sociale huursector spelen een aantal zaken die lastig te voorspellen zijn:economische ontwikkelingen,plaatsing statushouders,scheefhuurders en de doorstroming daarvan.
In de prestatieafspraken zal concreet moet worden gemaakt hoeveel en waar die woningen zullen worden gebouwd.

Leefbare wijken en dorpen: is een blijvend onderwerp.
Nieuw is nu het masterplan voor Druten-Zuid. Goed initiatief,wij zijn benieuwd naar de planning en de pilot. Wanneer is daar meer over bekend?

Levensloopgeschikt wonen:
Hier stond toch echt de blijverslening genoemd als mogelijkheid om dit waar te maken. Ik kom daar bij agendapunt op terug.
>>>>>>……………Lees meer…