Archief voor april 2017

Sociaal Maas en Waal Druten tegen auto’s in de Hogestraat

Sociaal Maas en Waal is de enige partij in Druten die vindt dat het winkelgebied in de Hogestraat, dat wil zeggen tussen Blokker en IJssalon Loeffen, sterk aan waarde zal winnen als de auto niet meer welkom is.
Op dit toch al smalle gedeelte van de Hogestraat horen wat Sociaal Maas en Waal betreft alleen voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers enzovoort. Het wordt daardoor veiliger en voor winkelende mensen aantrekkelijker.

De wens om bovengenoemd gedeelte autovrij te maken, bleek ook uit een onderzoek van de HAN onder het winkelend publiek. Klanten en ondernemers kunnen daarvan profiteren. Juist in een tijd waar alles via internet te koop is, gaat het om beleving van het winkelgebied: een gebied waar de klanten en ondernemers centraal staan.
Druten had zich hiermee bovendien kunnen onderscheiden in de regio. Er zijn en komen voldoende (invalide-)parkeerplaatsen op een steenworp afstand van de Hogestraat, waar de auto welkom is.

Sociaal Maas en Waal heeft na het initiatiefvoorstel over duurzaamheid, de mogelijkheden om armoede bij kinderen te bestrijden, nu voor de derde keer een idee aangedragen. De eerste twee zijn inmiddels toch omarmd en drie keer is scheepsrecht.

Naast dit onderwerp heeft Sociaal Maas en Waal het woord gevoerd over het minimabeleid, het Regionaal Programma Werklocaties en de privatisering van de hockeyclub.

Hier vindt u onze inbreng over de Hogestraat, en hier ons betoog over het minimabeleid.

Raadsvergaderingen op 29 en 30 maart in Druten.

Op 29 en 30 maart vonden er twee raadsvergaderingen in Druten plaats.
De eerste vergadering stonden er drie debatstukken op de agenda:
De hypothecaire lening t.b.v. ’t Trefpunt in Deest. Sociaal Maas en Waal stelt zich op het standpunt dat dorpshuizen een basisvoorziening moeten vormen in alle kernen.
Die afweging hebben we zwaarder laten wegen dan het feit dat de financiën rondom de bouw niet op orde waren.
We hebben de wethouder een idee aan de hand gedaan om nader betrokken te zijn het financiële reilen en zeilen van alle dorpshuizen.
Dorpshuis Deest

Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2017-2018 zal wat ons betreft in het teken moeten staan van de verdere ontwikkeling van preventie op het gebied van ouderenzorg,jeugd en veiligheid.
Het Sociaal Team heeft daarin een belangrijke rol en de wijkverpleegkundige is de spin in het web.
De stip op de horizon ligt verder: hoe willen de inwoners van Druten leven, wonen, werken en leren in 2030? Die inwoners kunnen ons helpen bij de zoektocht naar de antwoorden.
Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Het Integraal Huisvestingsplan voor scholen raakt ook de leefbaarheid en de voorzieningen in de kernen.
Wij stellen voor dat de wethouder het voortouw neemt om het gesprek te gaan voeren met het SPOM, de gemeente, de politiek en de inwoners. Onderwerp: wat is de betekenis van een dorpsschool?
Het integraal Huisvestigingsplan

Op 30 maart hebben de raden van Druten en Wijchen unaniem ingestemd met het vormen van een werkorganisatie.
Daarmee is de ambtelijke samenwerking per 01-01-2018 een feit.
Uiteraard hebben wij, maar ook de andere partijen in de raad, aangegeven dat bij een robuuste gemeente tussen de rivieren West Maas en Waal en Beuningen daarbij horen.
Raadsvoorstel Werkorganisatie Druten-Wichen

BC7C6489-B1F2-4651-BCE7-E2D8C5C8D828A6FFFF9A-CC9A-4A1C-A183-0C1AD041044F