Archief voor juli 2017

West Maas en Waal wordt wéér een beetje socialer!

In West Maas en Waal komen mensen die langdurig in de bijstand zitten vanaf nu al na drie jaar in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag (IIT). Dit betekent dat je dan per jaar een eenmalig bedrag van rond de 400 euro krijgt, als steuntje in de rug om noodzakelijke zaken zoals winterkleding aan te kunnen schaffen. Tot nu toe kwamen mensen pas na vijf jaar in aanmerking voor deze toeslag.

Merijn Broeders, fractievoorzitter van Sociaal Maas en Waal in West Maas en Waal: “Het is bekend dat na drie jaar de reserves van iemand in de bijstand op zijn. Dat is de reden dat al onze omliggende gemeenten al langer drie jaar als termijn hanteren. En dat is ook het advies van het NIBUD en van de VNG. Het is dan ook logisch dat West Maas en Waal ook deze stap zet.”

Het amendement van Sociaal Maas en Waal, CDA en SP kon rekenen op steun van de Federatie Dorpslijsten. Alleen de VVD stemde tegen.

Perspectiefnota 2018 West Maas en Waal

Op 6 juli was in West Maas en Waal de behandeling van de Perspectiefnota. In de perspectiefnota worden de beleidsplannen die het college voor 2018 heeft toegelicht.

Sociaal Maas en Waal heeft het college en de raad opgeroepen om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en aan een aantal belangrijke sociale zaken. Zo hebben we onder andere een voorstel gedaan om een pilot te starten rondom actiever jongerenwerk, en hebben we wederom een motie ingediend om de grens voor de verschillende armoederegelingen op te hogen naar 120%. Beide moties hebben het helaas niet gehaald.

Wat wel raadsbreed is overgenomen is een  motie voor de verduurzaming van onze multifunctionele accommodaties (MFA’s), dorpshuizen en (sport)verenigingen. Het college heeft daarmee de opdracht gekregen om een toegankelijke regeling op te zetten voor een duurzaamheidslening voor deze gebouwen. Het gaat dan om energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) en energiebesparing (bijvoorbeeld isolatie of LED-verlichting). Met het geld wat men vanaf dag 1 bespaart kan men de lening van lieverlee terugbetalen; de milieuwinst wordt vanaf dag 1 al geboekt!

Hier vindt u het betoog dat Merijn uitsprak over de Perspectiefnota.

Voorjaarsnota 2017 Druten

De financiële situatie van de gemeente Druten wordt met elke mail van de griffier rooskleuriger.
De laatste berichten van de meicirculaire zijn daar weer een bewijs van.
En zoals gebruikelijk een bedankje voor een overzichtelijke VJN.
Het geldschip is binnengevaren.
En dat is natuurlijk de reden dat er verlanglijstjes zijn ingediend. Dat is achter de schermen al lang en breed overlegd,maar dat is niets nieuws onder de zon.

SMW heeft ook een verlanglijstje:

Sinds de economische crisis is armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid en staat volop in de schijnwerpers.
Armoede wordt doorgaans gezien als een situatie waarin het inkomen van een huishouden onder een maatschappelijk aanvaardbaar minimum is gezakt. >>>>>>>>
Lees meer…

Bespreking voorjaarsnota Druten

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota heeft Sociaal Maas en Waal geconstateerd dat er in de gemeente Druten weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van geld om een buurt of een wijk op te knappen.
Het college stelt zich op het standpunt dat de burgers zelf met initiatieven moeten komen.
Sociaal Maas en Waal vindt dat te gemakkelijk. Niet voor niets staat in het collegeprogramma: per gebied maken we afspraken met woningeigenaren en gebruikers.
Het college moet echt actie ondernemen om de leefomgeving van wijken en buurten aan te pakken.
Als voorbeeld is het hertenpark in Druten genoemd, waar kapotte onderdelen in de wei liggen.
Een door Sociaal Maas en Waal ingediende motie, waarin het college wordt opgeroepen om zelf initiatief te nemen om inwoners actief te wijzen op mogelijkheden om de leefomgeving te verbeteren, werd door een meerderheid van de raad gesteund.
Ook heeft Sociaal Maas en Waal in een motie een planmatige aanpak van duurzaamheid voorgesteld.
Dit kon wederom geen genade vinden in de ogen van het college en de raad en werd daarom naar de prullenbak verwezen. Heel teleurstellend en onbegrijpelijk dat dit onderwerp blijkbaar niet als urgent wordt ervaren.
Het slopen van De Dijk biedt wat Sociaal Maas en Waal betreft kansen voor het bouwen van hofjeswoningen,grondgebonden laagbouw en groepswonen. Het liefst meteen energieneutraal en gasloos.
De betogen over de onderwerpen bestemmingsplan Veerstraat en het participatieproject kunt ook lezen op deze website.

Link naar: Bestemmingsplan Veerstraat

Link naar: Participatieproject