Archief voor december 2017

Raadsvergadering Fractie Druten 20-12-2017

Naast o.a. het beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (zie bijlage), stond de Najaarsnota 2017 op de agenda.
Onze inbreng kunt u lezen in de bijlage: NJN.
Onze oproep om geld vrij te maken voor de invoering van de Gelrepas kon (nog) geen genade vinden in de ogen van de coalitie (amendement: Gelrepas).
Dat gold ook voor onze vraag om het bermbeheer, met name in het buitengebied anders te gaan inrichten. Dat wil zeggen: maaien en het maaisel opruimen (amendement: project Kaliwaal).
In deze tijd van het jaar speelt elk jaar de overlast van vuurwerk die door mens en dier (en ook milieu) wordt ervaren.
Er wordt door SMW dit jaar geen meldpunt ingericht om overlast te melden.
De praktijk wijst uit dat er geen consequenties aan werden verbonden.
Uiteraard kunt u overlast nog steeds melden: meldpunt vuurwerkoverlast.nl
De Raad voor de Veiligheid heeft een rapport geschreven, waarin de minister aanbevelingen krijgt om veiligheidsrisico’s en andere gevolgen van het afsteken van vuurwerk aan te pakken.
SMW heeft ter ondersteuning van dit voornemen een motie ingediend. Zie: motie veiligheid
De meerderheid van de raad wil daar echter nog geen uitspraak over doen.
SMW heeft het onderwerp op de agenda gezet; ervaring leert dat het ongetwijfeld opnieuw aan de orde komt.

“Oog voor elkaar”: ons verkiezingsprogramma

Sociaal Maas en Waal heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. U vindt het programma hier.

We hebben ons programma geschreven met het oog op beide gemeentes waar we mee doen met de verkiezingen. Voor iedere gemeente is er ook een eigen speerpuntenlijst. Die vindt u binnenkort ook op deze website.

Lijsttrekkers Sociaal Maas en Waal

Woensdagavond 13 december zijn op de ledenvergadering de lijsttrekkers van Sociaal Maas en Waal in de gemeenten Druten en West Maas en Waal gekozen.

Voor Druten is de lijsttrekker Dini Uitdehaag, bij iedereen bekend. Zij heeft de kiescommissie geïnspireerd en wederom laten zien voor de inhoud te gaan en deze ook goed te kunnen verwoorden. Ze is unaniem gekozen door de leden.
Voor West Maas en Waal is Piet Donkers eveneens unaniem tot lijsttrekker gekozen. Ook hij heeft de kiescommissie geïnspireerd en laten zien dat hij zijn ideeën en enthousiasme goed kan verwoorden.Lees meer…

Onze lijsttrekker in Druten

DINI UITDEHAAG OPNIEUW LIJSTTREKKER SOCIAAL MAAS EN WAAL

Dini UitdehaagOp woensdag 13 december hebben de leden van Sociaal Maase en Waal unaniem gekozen voor Dini Uitdehaag als lijstrekker. Dini Uitdehaag is de huidige leider van Sociaal Maas en Waal in de gemeenteraad van Druten.
De leden van SMW kozen weer voor Dini Uitdehaag omdat zij unaniem tevreden zijn over de wijze waarop zij op dit moment het partijleiderschap invult.
Dini lichtte haar uitdaging als volgt toe:
1. Ik wil me graag inzetten voor alle “gewone” mensen in onze gemeente maar vooral die gewone mensen die extra aandacht en zorg verdienen.

2. Ik wil dat doen door goed naar de mensen te luisteren, door onze leden serieus te nemen en door verbinding te zoeken met alle maatschappelijke organisaties, en zeker ook met de andere politieke partijen. Samen bereik je meer dan alleen. SMW wil dan ook graag in een coalitie stappen, mits we voldoende uit ons eigen programma kunnen waarmaken.

3. De belangrijkste thema’s: Armoedebestrijding, zorg , onderwijs en duurzaamheid. Dat zijn mijn speerpunten in de komende jaren.

Onze lijsttrekker in West Maas en Waal

Piet Donkers is lijsttrekker voor Sociaal Maas en Waal in de gemeente West Maas en Waal.  

Piet DonkersDe huidige fractievoorzitter Merijn Broeders, uit Wamel, staat op plaats 2. Hij is ook de wethouderskandidaat van Sociaal Maas en Waal. Huidig raadslid Jacobijn Olthoff, uit Dreumel staat op de 3e plaats en Antorita Siegers–Merx uit Beneden-Leeuwen op plaats 4. Sander Derksen, tenslotte, uit Alphen, staat op plaats 5. De rest van de lijst wordt in januari bekend gemaakt.

Lijsttrekker Piet Donkers: “Ik zie er naar uit om met dit sterke en ervaren team de campagne in te gaan. In de komende vier jaar zetten we onze inhoudelijke en kritische inbreng voort, zodat we nog veel meer resultaat kunnen bereiken voor onze inwoners. Met oog voor elkaar!”