Fractie Druten weer op stoom.

Na het zomerreces zijn we weer aan de slag gegaan met zaken die onze aandacht vragen:

– Het besluit van de provincie om in de Kaliwaal zonder overleg toestemming te geven ernstig vervuild PFAS te storten,
Vragen-Kaliwaal-smw-k8d.pdf
– de veranderingen voor de huishoudelijke hulp,
Huishoudelijke-hulp-30-09-21
– een motie over de zelfbewoningsplicht is raadsbreed aangenomen.
Simpel gezegd: geen speculatie op de woningmarkt door het kopen van huizen als belegging te zien.
Motie-zelfbewoningsplicht-30-09-21.pdf
– Daarnaast is er op 3 oktober in Horssen afscheid genomen van Lucas en Henny Korenromp.
Ook Sociaal Maas en Waal heeft hen uitgezwaaid. De toespraak is bijgevoegd.
Toespraak-Lucas-03-10-21

Speak Your Mind

*