“Oog voor elkaar”: ons verkiezingsprogramma

Sociaal Maas en Waal heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. U vindt het programma hier.

We hebben ons programma geschreven met het oog op beide gemeentes waar we mee doen met de verkiezingen. Voor iedere gemeente is er ook een eigen speerpuntenlijst. Die vindt u binnenkort ook op deze website.

West Maas en Waal wordt wéér een beetje socialer!

In West Maas en Waal komen mensen die langdurig in de bijstand zitten vanaf nu al na drie jaar in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag (IIT). Dit betekent dat je dan per jaar een eenmalig bedrag van rond de 400 euro krijgt, als steuntje in de rug om noodzakelijke zaken zoals winterkleding aan te kunnen schaffen. Tot nu toe kwamen mensen pas na vijf jaar in aanmerking voor deze toeslag.

Merijn Broeders, fractievoorzitter van Sociaal Maas en Waal in West Maas en Waal: “Het is bekend dat na drie jaar de reserves van iemand in de bijstand op zijn. Dat is de reden dat al onze omliggende gemeenten al langer drie jaar als termijn hanteren. En dat is ook het advies van het NIBUD en van de VNG. Het is dan ook logisch dat West Maas en Waal ook deze stap zet.”

Het amendement van Sociaal Maas en Waal, CDA en SP kon rekenen op steun van de Federatie Dorpslijsten. Alleen de VVD stemde tegen.

Perspectiefnota 2018 West Maas en Waal

Op 6 juli was in West Maas en Waal de behandeling van de Perspectiefnota. In de perspectiefnota worden de beleidsplannen die het college voor 2018 heeft toegelicht.

Sociaal Maas en Waal heeft het college en de raad opgeroepen om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en aan een aantal belangrijke sociale zaken. Zo hebben we onder andere een voorstel gedaan om een pilot te starten rondom actiever jongerenwerk, en hebben we wederom een motie ingediend om de grens voor de verschillende armoederegelingen op te hogen naar 120%. Beide moties hebben het helaas niet gehaald.

Wat wel raadsbreed is overgenomen is een  motie voor de verduurzaming van onze multifunctionele accommodaties (MFA’s), dorpshuizen en (sport)verenigingen. Het college heeft daarmee de opdracht gekregen om een toegankelijke regeling op te zetten voor een duurzaamheidslening voor deze gebouwen. Het gaat dan om energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) en energiebesparing (bijvoorbeeld isolatie of LED-verlichting). Met het geld wat men vanaf dag 1 bespaart kan men de lening van lieverlee terugbetalen; de milieuwinst wordt vanaf dag 1 al geboekt!

Hier vindt u het betoog dat Merijn uitsprak over de Perspectiefnota.

Sociaal Maas en Waal Druten tegen auto’s in de Hogestraat

Sociaal Maas en Waal is de enige partij in Druten die vindt dat het winkelgebied in de Hogestraat, dat wil zeggen tussen Blokker en IJssalon Loeffen, sterk aan waarde zal winnen als de auto niet meer welkom is.
Op dit toch al smalle gedeelte van de Hogestraat horen wat Sociaal Maas en Waal betreft alleen voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers enzovoort. Het wordt daardoor veiliger en voor winkelende mensen aantrekkelijker.

De wens om bovengenoemd gedeelte autovrij te maken, bleek ook uit een onderzoek van de HAN onder het winkelend publiek. Klanten en ondernemers kunnen daarvan profiteren. Juist in een tijd waar alles via internet te koop is, gaat het om beleving van het winkelgebied: een gebied waar de klanten en ondernemers centraal staan.
Druten had zich hiermee bovendien kunnen onderscheiden in de regio. Er zijn en komen voldoende (invalide-)parkeerplaatsen op een steenworp afstand van de Hogestraat, waar de auto welkom is.

Sociaal Maas en Waal heeft na het initiatiefvoorstel over duurzaamheid, de mogelijkheden om armoede bij kinderen te bestrijden, nu voor de derde keer een idee aangedragen. De eerste twee zijn inmiddels toch omarmd en drie keer is scheepsrecht.

Naast dit onderwerp heeft Sociaal Maas en Waal het woord gevoerd over het minimabeleid, het Regionaal Programma Werklocaties en de privatisering van de hockeyclub.

Hier vindt u onze inbreng over de Hogestraat, en hier ons betoog over het minimabeleid.

Antorita, fractievolger in West Maas en Waal in de schijnwerpers

In de welbekende rubriek “de Maas&Waler, dat ben ik” was het vorige week Antorita Siegers-Merx die in de schijnwerpers stond. Antorita is fractievolger in West Maas en Waal, en daarnaast actief op heel veel andere gebieden. Hier leest u het hele artikel.

Het grijze gebied tussen vrijwilligers en professionals in de zorg

In de Westmaasenwaalse raadsvergadering van 26 januari stond het “Ontwerp beleidskader sociaal domein ‘Samen Beter’ 2017-2020” op de agenda. Hierin staan de contouren voor de volgende stap, namelijk het schrijven van de zogenaamde uitvoeringsnota. Zo’n beleidskader is per definitie nogal vaag; een nota over de uitvoering volgt immers later. Het probleem is wel dat het uitvoeringsprogramma dat hier een vervolg op is, helemaal niet meer in de raad besproken wordt. De fractie van Sociaal Maas en Waal heeft aangegeven dat dit niet goed is voor een zo belangrijk beleidsdomein als het sociale domein. Ook de WMO advies raad heeft aangegeven dat het stuk te vaag is om inhoudelijk een goede reactie te kunnen geven. Dat is zorgelijk omdat de WMO-advies raad juist als verantwoordelijkheid heeft kritisch mee te denken.

Inhoudelijk hebben we in onze reactie vooral gewezen op de grote rol die vrijwilligers en mantelzorgers – gewild of ongewild – krijgen in het sociale domein, en de risico’s die daaraan kleven. We hebben daarbij dit keer vooral gewezen op het punt van het grijze gebied. Het grijze gebied tussen het moment dat vrijwilligers aangeven “tot hier kan ik heel veel doen, maar dit en dat dat gaat me te ver”; en het moment dat professionals in gaan springen.

Dit grijze gebied erkennen bleek in de raad nog niet zo simpel. De wethouder ontkende eerst dat het probleem er is, maar kwam later toch schoorvoetend tot meer herkennende woorden. Dat is een belangrijke eerste stap. Na herkennen en erkennen, kunnen we het probleem gaan verkennen, en daarna kan besproken worden hoe het kan worden aangepakt.

Het hele betoog van Sociaal Maas en Waal vindt u hier.