De verkiezingsbus rijdt door Druten!

Link naar een verslag  hiervan op omroepgelderland.nl

Opname radio-interview Piet Donkers in Ben. Leeuwen 17 febr,

Piet Donkers.jpg

Radio interview van Piet Donkers op Extra Fm

Piet Donkers.jpg


 

Startnotitie gemeente Druten

In deze startnotitie is te lezen dat ook de gemeente Druten nu werk wil gaan maken van duurzaamheid.
Sociaal Maas en Waal heeft daar in september 2015 al een initiatiefvoorstel voor ingediend,maar dat kon geen genade vinden in de ogen van de voltallige raad.
Goed dat er nu een notitie ligt,jammer dat in die ruim twee jaar al meer stappen hadden gezet kunnen worden.

Ik wil 2 punten aangeven:

  1. Duurzaamheid is geen kwestie van politiek, duurzaamheid is wetenschap.
  2. Die wetenschap toont aan dat de gevolgen voor ons leefklimaat vernietigend zijn als we niet stoppen met:
    De uitstoot van CO2, de toename van luchtvervuiling en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dus:
Druten is in 2040 energieneutraal.

Hoe:
Combinatie van zonne-energie en windenergie, aardgasloos bouwen en optimaliseren isolatie huizen. Verduurzaming niet alleen afwentelen op inwoners,maar ook inzetten op industrie, bedrijven en verkeer. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen.

Dat hebben we verwerkt in 4 moties: (zie inhoud onderstaande linken)
1. Energieneutraal in 2040
2. Aardgasloze woningbouw en inzetten op besparing
3. Toenemende elektrificatie
4. Voortgang tijdens routekaart energietransitie.

Motie statiegeldalliantie

Want een leefbare gemeente Druten is het kostbaarste wat we hebben en kunnen doorgeven aan de volgende generaties.

Persbericht fractie Druten

logonieuw01

Sociaal Maas en Waal: “Klaar voor verandering”

De lijsttrekker van Sociaal Maas en Waal voor de komende verkiezingen is reeds bekend:
Dini Uitdehaag. Woensdagavond stemden de leden over de rest van de lijst. De lijst bevat enkele verrassingen. Zo staat  Hilda Rikken op plaats 3 en Kevin Gerritsen, 22 jaar,  op de vierde plaats. Eindelijk een jongere op de lijst die die graag de raad in wil. Kevin is op dit moment zeer actief, o.a. samen met burgemeester van Riswijk, om van de escaperoom een succes te maken.
Ook bijzonder is dat van de eerste 10 kandidaten er 6 vrouwen zijn.
“Voor echte vernieuwing van de Drutense politiek zijn jongeren en vrouwen hard nodig”, zo sprak lijsttrekker Dini Uitdehaag op de ledenvergadering. Zij zei veel vertrouwen te hebben in de kandidaten op de lijst. Dini Uitdehaag blikte ook kort terug op de vorige raadsperiode.

“Vorige week las ik in een krant dat de oppositie partij Sociaal Maas en Waal, niets bereikt heeft als oppositiepartij. Dat is echte onzin! Ik heb in de raad belangrijke voorstellen gedaan  m.b.t. armoedebeleid, cultuurbeleid voor scholen, de schoonmaak dag, de invoering van Gelre pas voor jong en oud en uiteraard m.b.t. duurzaamheid. Ook de wens van veel ouderen om een goed leesbaar boekje met namen en telefoonnummers van hulpverleners heb ik onder de aandacht gebracht.  Zaken die in eerste instantie door de coalitiepartijen werden weggestemd, maar later door diezelfde coalitiepartijen zijn overgenomen. Kijk even wat er nu gebeurt met het thema duurzaamheid, elke partij wil er nu wel voor gaan. Erg laat , wanneer je bedenkt dat ik 2 jaar gelden in de raad al  prachtige plannen in de raad heb voorgesteld!

En zo zie je maar: Oppositie voeren is lastig, ook succesvol maar hard nodig. Zeker in de raad van Druten.

Nog mooier zou zijn dat we in de coalitie komen, we hebben vele goede plannen klaarliggen en onze  mensen staan klaar om ze uit te voeren!”

Team Sociaal Maas en Waal

Raadsvergadering Fractie Druten 20-12-2017

Naast o.a. het beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (zie bijlage), stond de Najaarsnota 2017 op de agenda.
Onze inbreng kunt u lezen in de bijlage: NJN.
Onze oproep om geld vrij te maken voor de invoering van de Gelrepas kon (nog) geen genade vinden in de ogen van de coalitie (amendement: Gelrepas).
Dat gold ook voor onze vraag om het bermbeheer, met name in het buitengebied anders te gaan inrichten. Dat wil zeggen: maaien en het maaisel opruimen (amendement: project Kaliwaal).
In deze tijd van het jaar speelt elk jaar de overlast van vuurwerk die door mens en dier (en ook milieu) wordt ervaren.
Er wordt door SMW dit jaar geen meldpunt ingericht om overlast te melden.
De praktijk wijst uit dat er geen consequenties aan werden verbonden.
Uiteraard kunt u overlast nog steeds melden: meldpunt vuurwerkoverlast.nl
De Raad voor de Veiligheid heeft een rapport geschreven, waarin de minister aanbevelingen krijgt om veiligheidsrisico’s en andere gevolgen van het afsteken van vuurwerk aan te pakken.
SMW heeft ter ondersteuning van dit voornemen een motie ingediend. Zie: motie veiligheid
De meerderheid van de raad wil daar echter nog geen uitspraak over doen.
SMW heeft het onderwerp op de agenda gezet; ervaring leert dat het ongetwijfeld opnieuw aan de orde komt.