Lijsttrekkers Sociaal Maas en Waal

Woensdagavond 13 december zijn op de ledenvergadering de lijsttrekkers van Sociaal Maas en Waal in de gemeenten Druten en West Maas en Waal gekozen.

Voor Druten is de lijsttrekker Dini Uitdehaag, bij iedereen bekend. Zij heeft de kiescommissie geïnspireerd en wederom laten zien voor de inhoud te gaan en deze ook goed te kunnen verwoorden. Ze is unaniem gekozen door de leden.
Voor West Maas en Waal is Piet Donkers eveneens unaniem tot lijsttrekker gekozen. Ook hij heeft de kiescommissie geïnspireerd en laten zien dat hij zijn ideeën en enthousiasme goed kan verwoorden.Lees meer…

Onze lijsttrekker in Druten

DINI UITDEHAAG OPNIEUW LIJSTTREKKER SOCIAAL MAAS EN WAAL

Dini UitdehaagOp woensdag 13 december hebben de leden van Sociaal Maase en Waal unaniem gekozen voor Dini Uitdehaag als lijstrekker. Dini Uitdehaag is de huidige leider van Sociaal Maas en Waal in de gemeenteraad van Druten.
De leden van SMW kozen weer voor Dini Uitdehaag omdat zij unaniem tevreden zijn over de wijze waarop zij op dit moment het partijleiderschap invult.
Dini lichtte haar uitdaging als volgt toe:
1. Ik wil me graag inzetten voor alle “gewone” mensen in onze gemeente maar vooral die gewone mensen die extra aandacht en zorg verdienen.

2. Ik wil dat doen door goed naar de mensen te luisteren, door onze leden serieus te nemen en door verbinding te zoeken met alle maatschappelijke organisaties, en zeker ook met de andere politieke partijen. Samen bereik je meer dan alleen. SMW wil dan ook graag in een coalitie stappen, mits we voldoende uit ons eigen programma kunnen waarmaken.

3. De belangrijkste thema’s: Armoedebestrijding, zorg , onderwijs en duurzaamheid. Dat zijn mijn speerpunten in de komende jaren.

Onze lijsttrekker in West Maas en Waal

Piet Donkers is lijsttrekker voor Sociaal Maas en Waal in de gemeente West Maas en Waal.  

Piet DonkersDe huidige fractievoorzitter Merijn Broeders, uit Wamel, staat op plaats 2. Hij is ook de wethouderskandidaat van Sociaal Maas en Waal. Huidig raadslid Jacobijn Olthoff, uit Dreumel staat op de 3e plaats en Antorita Siegers–Merx uit Beneden-Leeuwen op plaats 4. Sander Derksen, tenslotte, uit Alphen, staat op plaats 5. De rest van de lijst wordt in januari bekend gemaakt.

Lijsttrekker Piet Donkers: “Ik zie er naar uit om met dit sterke en ervaren team de campagne in te gaan. In de komende vier jaar zetten we onze inhoudelijke en kritische inbreng voort, zodat we nog veel meer resultaat kunnen bereiken voor onze inwoners. Met oog voor elkaar!”

Thema–avond over armoede

logonieuw01

De economie groeit weer, vele burgers zullen daarvan profiteren. Dat geldt echter niet voor alle mensen. Uit de nieuwe kabinetsplannen blijkt dat oudere mensen met een klein of geen pensioen en alleenstaanden mensen in de bijstand er nauwelijks op vooruit gaan.

Sociaal Maas en Waal vindt dit een slechte ontwikkeling. Daarom organiseren we op 7 november om 20.30u, in De Doorkijk te Druten, een bijeenkomst over dit thema.

Op deze avond willen we:

  • ingaan op de vraag wat armoede precies inhoudt.
  • enkele voorbeelden bespreken.
  • vaststellen wat Sociaal Maas en Waal in West en Waal en Druten kan doen om armoede tegen te gaan.

Iedereen is van harte welkom!! Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig aanmelden@sociaalmaasenwaal.nl

Begroting 2018: onze wensen!

De laatste begroting  van dit college biedt financiële ruimte om wensen naar voren te brengen.

De wensen van SMW Druten :

  • Het samenstellen van een handzaam boekje met daarin duidelijk de namen en telefoonnummers van welzijnsinstellingen,zorgaanbieders etc.  Zo’n boekje wordt  met name gemist door ouderen.
  • Aandacht voor laagletterdheid: gebrek aan zelfredzaamheid ,het slecht kunnen lezen, schrijven of rekenen  kan de oorzaak zijn van bijvoorbeeld het hebben van schulden.
  • Vervolgindicaties moeten tijdig kunnen worden afgegeven middels een signaal, dat indicatie gaat verlopen.
  • Het Sociaal Team moet  in staat blijven hun werk voor iedereen met een hulpvraag goed en tijdig uit te voeren. Als daar extra geld voor nodig is,moet  dat beschikbaar worden gesteld.Lees meer…

Ton Ebben geïnstalleerd als raadslid en Frans Diekstra als burgerlid.

Installeren

In de raadsvergadering in Druten van 28 september zijn Ton Ebben en Frans Diekstra beëdigd.
Ton gaat Harrie Linthorst vervangen als raadslid en Frans wordt burgerlid.
De fractie is daarmee weer op sterkte.Lees meer…