Verslag raadsvergadering Druten 24 nov.

Op de agenda van de raadsvergadering in Druten stond de vangnetuitkering op de agenda.
Deze regeling die de mogelijkheid biedt aan gemeenten extra financiële ondersteuning te vragen aan het Rijk is namelijk niet toereikend gebleken.
Door aan te geven waarom men geld tekort komt, kan het Rijk extra gelden ter beschikking stellen.
Daar moet dan wel een analyse van de situatie in Druten aan ten grondslag liggen.

Vorig jaar heeft Druten bijvoorbeeld € 231.347,- toegekend gekregen. >>>>>>
Lees meer…

Duurzaamheid in Maas en Waal

Uitnodiging

Op 23 november houdt Sociaal Maas en Waal in MFA De Rosmolen in Beneden-Leeuwen een discussieavond over duurzaamheid onder de titel: “Hoe wordt je een groene gemeente?”   Kom meepraten en luisteren tijdens deze informatieve bijeenkomst. Sociaal Maas en Waal vindt dat meer mensen  mee moeten kunnen praten en nodigt daarom alle belangstellenden uit. De avond begint om 19.45 met presentaties van  de fracties van West Maas en Waal en Druten over de actualiteiten in de gemeenten. Om 20.30 start de thema-discussie. Spreker is Harriët Tiemens , wethouder namens Groen Links in de gemeente Nijmegen. Harriët  heeft de portefeuille: Financiën, Duurzaamheid (Klimaat & Energie), Groen & Water, Mobiliteit en zal onder andere de rol van de gemeente, welke onderdelen maken een gemeente groen en wat kunnen wij zelf doen aan duurzaamheid. Daarna is er discussie met de zaal en de fracties van Sociaal Maas en Waal. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig:  aanmelden@sociaalmaasenwaal.nl.

Wij zien u graag op 23 november vanaf 19.30 uur in de Rosmolen,  de koffie staat klaar.

tiemens

Harriet Tiemens, wethouder

Inbreng SMW in algemene beschouwing begroting 2017 door fractie Druten

Voorzitter,

De begroting voor 2017 levert een positief saldo op van maar liefst ruim €800.000.
En zoals elk jaar ook weer de complimenten aan de medewerkers die aan een overzichtelijke begroting hebben bijgedragen.
Een aantal items uit het Nieuw Beleid springen er wat SMW betreft extra uit:
– Oplaadpalen elektrische auto’s
– Vergroenen openbare gebouwen
Je weet nooit wanneer en hoe het precies ontstaat,maar opeens is het er: momentum.
Plotseling ontstaat een eensgezind enthousiasme, buitelen de plannen over elkaar heen en is het iedereen duidelijk welke kant het op moet.
Wij lopen jarenlang te trekken en ineens worden onze ideeën omarmd.
Later meer hierover.

Maar voorzitter,
er zijn onderwerpen waar we ons zorgen over maken.

Lees meer…

Persbericht Sociaal Maas en Waal.

Provincie steunt Sociaal Maas en Waal.

Samenwerken wordt de komende jaren een belangrijk onderdeel voor de gemeentebesturen.
Het is van groot belang om met de buren een goede relatie te hebben en samen vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van gezamenlijke projecten.
Sinds de oprichting van Sociaal Maas en Waal wordt er door fracties en bestuur een warm pleidooi gehouden voor de regionale samenwerking in het Land van Maas en Waal, dit terwijl de coalitie van West Maas en Waal kost wat kost zelfstandig wil blijven.
De provincie steunt Sociaal Maas en Waal hierin en heeft het bestuur van West Maas en Waal in een brief gewezen op dat belang van de samenwerking in de regio en dat het halsstarrig volhouden aan het behoud van de eigen zelfstandigheid uiteindelijk kan leiden tot een isolement van de gemeente West Maas en Waal.
Sociaal Maas en Waal roept het bestuur van West Maas en Waal op de vasthoudende opvatting van zelfstandigheid in te ruilen voor een constructief overleg met buurgemeentes in het Land van Maas en Waal en te komen tot een samenwerking die zowel lokaal als regionaal leidt tot een sterk bestuur.

Namens de leden van Sociaal Maas en Waal,
Onno Siegers, voorzitter.

Thema-avond over wonen inspirerend

De thema-avond van Sociaal Maas en Waal over Wonen in Maas en Waal was een drukbezochte avond. De speelse opening met een woonquiz gaf meteen een idee over de breedte van het thema: van de miljoenen aan bouwgrond die de gemeenten in dure tijden hebben gekocht en de kleine aantallen vluchtelingen met verblijfstatus die we huisvesten tot de duurzaamheidsplannen om co2-neutraal te bouwen.

Vervolgens sprak Hamit Karakus, voormalig wethouder in Rotterdam, tegenwoordig directeur van platform31 en co-auteur van de PvdA-woonvisie ‘Onze waarden over wonen’. Hij gaf een aantal belangrijke inzichten mee, zoals dat bouwen in de steden zo veel oplevert dat projectontwikkelaars regio’s als de onze niet zullen oppakken. Hij raadde aan om inwoners zelf meer te laten ontwikkelen, in de vorm van coöperaties. Een ander inzicht was dat 30’ers vaak willen terugkeren naar hun geboortedorp; openbaar vervoer is dan erg belangrijk om makkelijk in de stad te kunnen komen. Ook stelde Karakus dat wonen niet op de schaal van Maas enWwaal moet worden opgepakt – de steden hebben behoefte aan een goede relatie met de regio, onder andere omdat wonen in steden steeds duurder wordt. Maas en Waal moet met Tiel, Oss, Nijmegen en Den Bosch de relatie aangaan, en niet alleen binnen de regio kijken.

Er volgde een levendige discussie waarbij ook de gasten van onder andere de WMO-raden, de huurdersbelangenvereniging en De Kernen actief deelnamen. Alle fractieleden van Sociaal Maas en Waal hebben veel ideeën opgedaan. Dank aan alle aanwezigen voor de goede discussie!

woonvisie-foto-hamit-karakus-en-zaal

Wonen in Maas en Waal

Logo SMW

Uitnodiging

Wonen in Maas en Waal

Op 12 oktober houdt Sociaal Maas en Waal in De Doorkijk in Druten-zuid een discussieavond over goed wonen in Maas in Waal. De gemeenten Druten en West Maas en Waal ontwikkelen hun Woonvisie. Sociaal Maas en Waal vindt dat meer mensen daarover mee moeten kunnen praten. Het gemeentelijk beleid over Wonen hangt immers samen met zorg aan huis, betaalbaar wonen, duurzaamheid en leefbaarheid.  De gemeente kan met goede acties ervoor zorgen dat jong en oud, import en blijvers, goed kunnen wonen in Maas en Waal. Daarom houden we op 12 oktober een bijeenkomst over wonen.

De avond begint om 19.45 met presentaties van  de fracties van West Maas en Waal en Druten over de actualiteiten in de gemeenten. Om 20.30 start de thema-discussie. Spreker is Hamit Karakus, oud-wethouder namens de PvdA in Rotterdam, tegenwoordig directeur van Platform31, de landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Hij is een van de auteurs van de PvdA-visie ‘Onze waarden voor het wonen’, en zal onder meer ingaan op sociaal grondbeleid, betrekken van bewoners en betaalbaarheid van wonen. Daarna is er discussie met de zaal en de fracties van Sociaal Maas en Waal. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig:  aanmelden@sociaalmaasenwaal.nl.

hamit-karakus

Vriendelijke groet:

Het bestuur.