Thema – Avond “Hoe verder met Europa”

23 mei : Verkiezingen voor Europees parlement.

   13 mei:  Thema – Avond “Hoe verder met Europa”

Plaats: D’n Bogerd (Boudewijn de Groot zaal),
Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten.
Aanvang: 20.00u

Met:

          Inleiding: Martijn Vermeulen, leraar geschiedenis Pax Christi College.
Lezing: Leon  de Jonge, voorzitter van Ondernemersvereniging Druten
    (OVD), bestuurslid van Ondernemend Maas en Waal (OMW).

     Discussie: m.b.v. stellingen.

     Jongeren, ouderen, politici, ondernemers, etc. Iedereen is van harte welkom!!

Toelichting

Brief n.a.v. RTG 11 april 2019 gemeente Druten

Brief aan de burgemeester n.a.v. het niet in behandeling nemen  van het initiatiefvoorstel op 11 april in het RTG.

In de raadsvergadering van  woensdag 22 mei gaan we het opnieuw aan de orde stellen.

Brief n.a.v. RTG 11 april 2019 gemeente Druten

Verslag ledenvergadering 19 febr. 2019

Op 19 maart organiseerde SMW een ledenvergadering. De vergadering stond mede in het teken van de provinciale verkiezingen van 20 maart. Op deze avond gaven Han Blok en Frans Houben een lezing over duurzaamheid. De goedbezochte avond werd afgesloten met een korte algemene ledenvergadering. Er werd  o.a. een nieuw bestuur gekozen:

  • Voorzitter : Onno Siegers.
  • Penningmeester Anja Koonstra.
  • Secretaris: Jan Uitdehaag.

Uitgebreider verslag

Persbericht: Is jouw huis klaar voor morgen?

Energieneutraal, gasloos bouwen, wind- en zonne-energie, hoe toekomstbestendig is jouw huis?

Op 19 maart is er een informatiebijeenkomst in wijkcentrum de Doorkijk te Druten en u bent van harte welkom om tips te krijgen van Froukje en Han Blok die hun huis energieneutraal hebben gemaakt.
Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen horen wij ook van provinciale politici op welke wijze de provincie een rol en verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het realiseren van de gestelde klimaatdoelstellingen. Een van de sprekers is Frans Houben (sprekersachtergrond), fractievoorzitter van Groen Links in Beuningen. Tijdens deze avond hopen wij ook een kandidaat van de PvdA te mogen begroeten.Ook zullen zij hun visie geven hoe wij in de regio Maas en Waal kunnen samenwerken om met elkaar een groenere leefomgeving te maken en te behouden. Dit sluit aan bij het initiatief van de fractie Druten van Sociaal Maas en Waal over het routeplan klimaatneutraal Druten 2040.

U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur Wijkcentrum de Doorkijk, Langstuk 2 in Druten.

De koffie en thee staan klaar.

 

 

 

Voor meer informatie: Onno Siegers, voorzitter Sociaal Maas en Waal, 0653769406

Initiatiefvoorstel duurzaamheid van SMW afdeling Druten

SMW afdeling Druten heeft een initiatiefvoorstel geschreven om Druten in 2040 energieneutraal te kunnen laten zijn.
Wij vinden dat er veel te weinig stappen worden gezet om dit doel te halen.
Een werkgroep heeft  veel (duurzame) energie in het bijgevoegde plan gestoken, waarvoor hartelijk dank.
De behandeling in de raad gaat plaatsvinden op 11 april in het RTG en op 18 april in de raadsvergadering.

Initiatiefvoorstel Aanvulling Routeplan 22 feb 2019 SMW
RV initiatiefvoorstel
RB initiatiefvoorstel

NaJaars Nota gemeente Druten

Wat te doen met ruim 2 miljoen?
De gemeente Druten heeft maar liefst €2,66 miljoen te besteden.
Dat lijkt heel wat,maar de energietransitie, de oplossing voor het verwijderen van de berg in Tichelande en het niet verkopen van industriegrond in Westerhout-Zuid staan nog aan de kant van te verwachten uitgaven.
Sociaal Maas en Waal heeft het collegeprogramma Druten Daagt Uit erbij gepakt.
Bij de behandeling van de najaarsnota vragen zij aandacht voor het creëren van werkervaringsplekken,niet alleen voor jonge mensen maar ook voor mensen met een beperking en statushouders.
Dan snijdt het mes van twee kanten: Druten als effectiefste en ondernemendste.
Een motie daarover van SMW werd door de hele raad gesteund en het college kon zich er ook in vinden.
Motie werkervaring
Zwerfafval is een terugkerende ergernis. In maart is weer de traditionele schoonmaakdag. SMW daagt het college uit om dan met een plan te komen voor een nieuwe manier van zwerfafvalbestrijding.
De Afferdensche en Deestse Waarden moeten, >>>>>> Lees meer…