Begrotingsvergadering van de gemeente Druten  op 11-11-21

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Druten deed zich een opmerkelijk feit voor:

Oppositiepartij Sociaal Maas en Waal was het eens met het college om de OZB geleidelijk te verhogen in de komende jaren.

De coalitie vond dat te ver gaan.

Bijgaand het betoog van SMW Druten over de redenen waarom gekozen wordt voor een verhoging van de OZB.