Besherming cultuurhistorische waarden en dorpsgezichten

Sociaal Maas en Waal Druten heeft een voorstel geschreven om de cultuurhistorische waarden en onze mooie dorpsgezichten in onze gemeente beter te beschermen.
SMW wil in een visieĀ  vaststellen waar en waarom het landschap en dorpsgezichten behouden moet blijven voor de toekomst.

Het voorstel zal waarschijnlijk in april in de raad worden behandeld.
Beslisnota voor de Gemeenteraad-concept 24-02-2021
Initiatiefvoorstel bescherming cultuurhistorische waarden en dorpsgezichten

Speak Your Mind

*