Betoog m.b.t. de fusie van Duten met Wijchen  01-12-20

Wij hebben vanavond in ieder geval een ding gemeen: we zijn teleurgesteld en niet zo’n klein beetje ook. Wij hadden het voornemen om de gemeente toekomstbestendig te maken en dat wordt geblokkeerd door de opstelling van het college van Wijchen waarbij de fractie van Kernachtig Wijchen de hoofdrol heeft gespeeld. Daarbij heeft men zich niet gerealiseerd welke ravage men heeft aangericht.

Een robuuste toekomstige gemeente heeft men, om waarschijnlijk electorale redenen, om zeep geholpen. Men heeft geen enkel oog gehad voor de belangen van de inwoners van Wijchen en Druten. En nog minder heeft men oog gehad voor de werkorganisatie Druten/Wijchen. Deze opstelling van Kernachtig Wijchen heeft de Werkorganisatie Druten Wijchen echt schade toegebracht.

Het personeel laat men met grote onzekerheden achter. Er was immers de verwachting gewekt dat het tot een fusie zou komen. Maar als dan een klein percentage van de inwoners vanwege onderbuikgevoelens zoals dat Druten een buitenwijk van Wijchen zal worden en dat Druten alle windmolens zal krijgen en Wijchen de woningen of dat de identiteit van de kleine kernen geweld zal worden aangedaan, gaat men met deze gevoelens mee.

Onze conclusie is:

dat men op geen enkele wijze bestuurlijke  verantwoordelijkheid heeft durven te nemen en alleen maar gedacht heeft aan hun electorale belangen.

Wij vragen ons af of Wijchen nog wel een stip op de horizon ziet voor de bestuurlijke toekomst, daar bestaat bij ons totaal geen duidelijkheid over. Toch hebben wij die duidelijkheid nodig om onze keuzes voor de toekomst afgewogen te kunnen maken.

Niet veel anders is het met onze fractie Welzijn Druten. Daarvan heeft de grote leider, Kees Koppers, al lange tijd geleden gezegd dat zij om electorale redenen tegen een herindeling zijn. Maar het gaat toch echt niet om hoeveel zetels je gaat halen bij een volgende verkiezing. Het  moet  gaan om de belangen van onze inwoners en niet of je met een of twee zetels in de raad kunt komen. Dat is wel een heel beperkte opvatting van volksvertegenwoordiger. Dat maakt je tot een vorm van doorgeefluik waarbij men op geen enkele manier een eigen verantwoordelijkheid durft te nemen.

De colleges vinden blijkbaar de oorspronkelijke argumenten: kwaliteit van de dienstverlening, versteviging financiële positie, meer invloed in de regio plotseling een stuk minder belangrijk met alle negatieve effecten van dien. Terwijl onze inwoners daar juist de positieve vruchten van zouden plukken.

In het RTG is het proces rondom de afwegingen van beide colleges en de manier waarop daarover is gecommuniceerd al uitgebreid aan de orde geweest. Het is duidelijk dat feitelijk beide raden voortijdig buitenspel zijn gezet. Voor zover wij dat hebben reconstrueren niet alleen door de colleges maar ook door de politieke fractie Kernachtig Wijchen. In het politieke( landschap) (metier) geldt dat als een doodzonde en voor wie die christelijke term niet kent wil dat zeggen als iets heel erg fouts.

Maar ook over Kernachtig Wijchen gaan wij niet, we kunnen dit gedrag alleen maar afkeuren en ons onbegrip uitspreken dat men tot dit besluit is gekomen waarbij men toch echt voorbij is gegaan aan de belangen van de gemeenten en daarmee ook aan de inwoners van de gemeenten.

Naast inwoners hebben buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers zich over het algemeen positief uitgesproken over een fusie van de gemeenten. Daar wordt nu ook aan voorbij gegaan.

Maar hoe moet het verder?

Wat ons betreft kiezen wij voor het smalle pad of de derde weg, want er zit voldoende perspectief tussen een ‘ja’ of een bot ‘nee’. Daarom dienen wij een amendement in.

Er is opgehaald waar inwoners zorgen en vragen over hebben. Zorgen en vragen waar naar onze overtuiging sluitende afspraken over zijn te maken in het ontwerp herindelingsadvies.

Verder moeten wij ons ook realiseren dat het apparaat waar het bestuur voor een belangrijk deel ook op drijft, de ambtelijke organisatie is. De WDW is een schot in de roos geweest, veel kwaliteit en ook steeds meer enthousiasme zien we binnen deze organisatie. Veel is geharmoniseerd en een kapitein op het schip zorgt voor volledige harmonisatie en we voorkomen daarmee dat er ambtelijke energie en tijd verloren gaat. Voor de ene gemeente een advies zus en voor de andere gemeente een advies zo schrijven. Dat kan beter.

Als we dit proces nu afbreken zal de bereidheid om te harmoniseren bij de raden afnemen. Nu slikken we af en toe maar iets weg om de weg naar een fusie niet te belasten. Maar dat zal na een ‘no-go’ gaan veranderen.

We zullen bovendien ambtenaren frustreren en ook bestuurlijk zullen we er niet beter op worden. Daarbij zullen wij elkaars gevangenen worden. Als men het in Druten beter vindt om met West Maas en Waal te fuseren of in Wijchen beter vindt om met Beuningen te fuseren dan moet de WDW ontvlochten worden. Een schier onmogelijke opgave. Daar zullen de 6 of 7 miljoen aan frictiekosten bij in het niet vallen. 

Kortom, het lijkt ons zowel inhoudelijk voor een toekomstbestendige gemeente, die de zorg heeft en deze ook kan leveren voor haar inwoners, van belang om met alle informatie die we nu hebben niet nu af te haken, maar juist aan een goed Herindelingsontwerp te werken waarin we de zorgen die leven bij onze inwoners weg kunnen nemen. Dat kunnen we des te beter vanuit een gezonde financiële basis die bij een fusiegemeente zonder meer beter is dan bij de twee afzonderlijke gemeenten. Op basis van het herindelingsontwerp kunnen we bovendien de zorgen wegnemen bij onze inwoners.

Dat is werkelijk geen grote klus. Zowel de gemeenteraden van Wijchen als Druten hebben steeds veel aandacht gehad voor hun kleine kernen en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit nu plotseling zou veranderen, integendeel. Door het vooruitzicht dat men in een fusiegemeente een gezondere financiële basis zal krijgen zijn hier ook middelen voor om hier ook daadwerkelijk inhoud aan te geven.

SMW heeft dus een amendement op de beslisnota. Gewoon een amendement om beter een definitief  besluit te kunnen nemen op het moment dat het ontwerp van herindelingswet voorligt waarbij kan worden beoordeeld of dit ontwerp voldoende beantwoordt aan de zorgen  die zijn opgehaald.

Wij nemen aan dat we daarvoor voldoende steun zullen krijgen bij onze collega’s in Druten, want wij  hebben de indruk dat Kernachtig  Druten en de Dorpslijsten en het CDA gezien hun eerdere opstelling geen andere opvatting hebben.

Collega’s, het voorliggend besluit is een majeur besluit, misschien wel meer dan welk ander besluit dan ook in de laatste decennia met de meeste impact op de toekomst  van onze gemeente.

Wij moeten nu echt onze verantwoordelijkheid als leden van de gemeenteraad van Druten nemen. De afgelopen maanden hebben 15 van de 17 leden van de raad de voordelen en daarmee ook de toekomstbestendigheid van onze gemeente uitgedragen. Dat kan vandaag niet anders zijn.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft echter besloten de fusie met Wijchen af te blazen.

SMW betreurt dit en ziet dit als een gemiste kans met vooral nadelige gevolgen voor onze inwoners.

 

Speak Your Mind

*