Betoog van SMW t.a.v. coalitieakkoord 2018-2022 van West Maas en Waal

Met veel interesse hebben wij het coalitieakkoord gelezen en zoals u van ons mag verwachten, hebben wij dit ook met kritische blik gedaan. Ik deel graag een aantal observaties met u.

“Hoe gaat u uzelf helpen ?” is de eerste vraag die het college de komende vier jaren gaat stellen aan onze inwoners. Sociaal Maas en Waal vraagt zich af of dit wel de juiste basishouding is naar onze inwoners toe. Wij zouden onze inwoners graag op een andere manier willen benaderen, op een manier die meer warmte en ondersteuning uitstraalt.

Er is in onze dorpen een grote groep inwoners, die heel goed in staat is om voor zichzelf te zorgen. Daarnaast is er echter ook een groep inwoners die dit niet kan, of die dit niet alleen kan. We zien dagelijks waar de steeds grotere tweedeling in onze maatschappij toe kan leiden. Kijk eens naar de grote hulpvraag bij de geestelijke gezondheidszorg, het groeiende aantal verwarde personen, familiedrama’s en niet te vergeten de stille armoede.

Sociaal Maas en Waal wil deze groep niet de vraag voorleggen “Hoe gaat u uzelf helpen ?” Wij willen hen de vraag stellen : hoe kunnen wij samen met u een oplossing vinden ? Wij vinden het belangrijk dat deze groep, die mogelijk hulp nodig heeft goed in beeld is, zodat er snel en adequaat hulp of begeleiding kan worden georganiseerd, samen met hen. Voorkomen is altijd beter dan genezen !——–>

In het coalitieakkoord vielen ons nog een aantal zaken op. Het voert vanavond uiteraard te ver om het hele coalitieakkoord door te nemen, dus zal ik er enkele thema’s uitlichten.

Ten aanzien van het onderwerp “Wonen” zijn we zeer benieuwd of een lang gekoesterde wens namelijk het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen nu eindelijk werkelijkheid gaat worden. Het streven om bouwgrond panklaar neer te leggen is wellicht een goede manier om o.a.  de woningstichting in de goede richting te sturen.                  Spijtig is het om te zien dat er geen standpunt wordt ingenomen over het verplicht gasloos bouwen.

Met als speerpunt talentontwikkeling in ons verkiezingsprogramma is het verheugend te lezen dat hier werk van gemaakt gaat worden. De samenwerking met onderwijs en ondernemers om activiteiten te ontwikkelen  op het gebied van techniek en zorg klinkt ons dan ook als muziek in de oren.

Ook het voornemen om ons als gemeentelijke overheid te gaan richten op het veilig ouder worden en preventienetwerken in het leven te roepen stemt ons tot tevredenheid. Als aanvulling op dit plan zouden wij ook graag aandacht willen vragen voor de groep van dementerenden.

Laten we ons wel realiseren dat er al heel veel gebeurt in een aantal van de dorpen op het gebied van prettig en veilig ouder worden. Met andere woorden : het nieuwste initiatief van de gemeente moet hier op voortbouwen. Er moet voorkomen worden dat er parallelnetwerken in het leven worden geroepen, waar niemand op zit te wachten.

Er staat in het coalitieakkoord op een aantal plaatsen iets over jeugd. Wat wij echter missen is een integraal jeugdbeleid, waarin de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten, en waarin pro-actief wordt ingezet op het welzijn van onze jeugd.

I.p.v. op sportgebied in te steken op landelijke activiteiten, lijkt het Sociaal Maas en Waal beter om dichter bij huis te blijven en ons te richten op het voortbestaan van al onze plaatselijke sportverenigingen.

We zien een duidelijke keuze om meer aandacht te besteden aan het ondersteunen en promoten van de archeologische vondsten van Over de Maas en aan het promoten van Hanzestad Maasbommel. Sociaal Maas en Waal is hier blij mee. Veel vrijwilligers zijn hier erg druk mee en deze plekken kunnen een uitstraling hebben voor het toerisme in de hele gemeente. Deze duidelijke keuze mag ons echter niet weerhouden om andere initiatieven op cultuurgebied eveneens een warm hart toe te dragen.

Op het terrein van de fysieke leefomgeving zien we  een al eerder ingebracht idee van Sociaal Maas en Waal terug, de verfraaiing van het dorpsplein in Beneden Leeuwen. Goed om te zien. Het lijkt ons ook een prima plan om de Zandstraat veiliger en aantrekkelijker te maken door ruimer baan aan fietsers en voetgangers te geven.

Ook de eerder door Sociaal Maas en Waal geopperde aanleg van snelfietspaden zien we in het akkoord terugkomen. Onze voorkeur hierbij blijft om deze te richten op de verbinding Alphen – Dreumel en Maasbommel – Beneden Leeuwen en aan te laten sluiten bij de bushaltes.

Op het terrein van duurzaamheid wordt binnenkort een eerste stap gezet door het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. Mooi. Jammer dat we in het programma geen vervolgstappen zien, bijvoorbeeld het energie-neutraal maken van de gemeentelijke gebouwen.

Ik ben bijna aan het eind van mijn betoog en wil nog twee dingen zeggen. Eerst iets over de passende samenwerkingsvormen. We zien al meer dan voorheen dat er samenwerking wordt gezocht met de gemeenten in Maas en Waal. Dit is een ontwikkeling die wij van harte toejuichen en ons wellicht een stap dichter bij een definitieve keuze voor het Land van Maas en Waal brengt.

En tot slot : Op het gebied van sport springt de nieuwbouw op het Leonesterrein ons in het oog. Dit lijkt Sociaal Maas en Waal nu typisch zo’n geval waarbij je wel gerust de vraag kunt stellen “Hoe gaat u uzelf helpen ? “ Dat doen andere sportverenigingen toch ook ? “

Het coalitieakkoord klinkt op een aantal punten veelbelovend, maar vraagt ook bijsturing denken wij. Sociaal Maas en Waal zal de komende vier jaar op constructieve wijze hier input voor blijven geven. Met oog voor elkaar !

 

Speak Your Mind

*