Begroting 2018: onze wensen!

De laatste begroting  van dit college biedt financiële ruimte om wensen naar voren te brengen.

De wensen van SMW Druten :

  • Het samenstellen van een handzaam boekje met daarin duidelijk de namen en telefoonnummers van welzijnsinstellingen,zorgaanbieders etc.  Zo’n boekje wordt  met name gemist door ouderen.
  • Aandacht voor laagletterdheid: gebrek aan zelfredzaamheid ,het slecht kunnen lezen, schrijven of rekenen  kan de oorzaak zijn van bijvoorbeeld het hebben van schulden.
  • Vervolgindicaties moeten tijdig kunnen worden afgegeven middels een signaal, dat indicatie gaat verlopen.
  • Het Sociaal Team moet  in staat blijven hun werk voor iedereen met een hulpvraag goed en tijdig uit te voeren. Als daar extra geld voor nodig is,moet  dat beschikbaar worden gesteld.Lees meer…

Ton Ebben geïnstalleerd als raadslid en Frans Diekstra als burgerlid.

Installeren

In de raadsvergadering in Druten van 28 september zijn Ton Ebben en Frans Diekstra beëdigd.
Ton gaat Harrie Linthorst vervangen als raadslid en Frans wordt burgerlid.
De fractie is daarmee weer op sterkte.Lees meer…

Voorjaarsnota 2017 Druten

De financiële situatie van de gemeente Druten wordt met elke mail van de griffier rooskleuriger.
De laatste berichten van de meicirculaire zijn daar weer een bewijs van.
En zoals gebruikelijk een bedankje voor een overzichtelijke VJN.
Het geldschip is binnengevaren.
En dat is natuurlijk de reden dat er verlanglijstjes zijn ingediend. Dat is achter de schermen al lang en breed overlegd,maar dat is niets nieuws onder de zon.

SMW heeft ook een verlanglijstje:

Sinds de economische crisis is armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid en staat volop in de schijnwerpers.
Armoede wordt doorgaans gezien als een situatie waarin het inkomen van een huishouden onder een maatschappelijk aanvaardbaar minimum is gezakt. >>>>>>>>
Lees meer…

Bespreking voorjaarsnota Druten

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota heeft Sociaal Maas en Waal geconstateerd dat er in de gemeente Druten weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van geld om een buurt of een wijk op te knappen.
Het college stelt zich op het standpunt dat de burgers zelf met initiatieven moeten komen.
Sociaal Maas en Waal vindt dat te gemakkelijk. Niet voor niets staat in het collegeprogramma: per gebied maken we afspraken met woningeigenaren en gebruikers.
Het college moet echt actie ondernemen om de leefomgeving van wijken en buurten aan te pakken.
Als voorbeeld is het hertenpark in Druten genoemd, waar kapotte onderdelen in de wei liggen.
Een door Sociaal Maas en Waal ingediende motie, waarin het college wordt opgeroepen om zelf initiatief te nemen om inwoners actief te wijzen op mogelijkheden om de leefomgeving te verbeteren, werd door een meerderheid van de raad gesteund.
Ook heeft Sociaal Maas en Waal in een motie een planmatige aanpak van duurzaamheid voorgesteld.
Dit kon wederom geen genade vinden in de ogen van het college en de raad en werd daarom naar de prullenbak verwezen. Heel teleurstellend en onbegrijpelijk dat dit onderwerp blijkbaar niet als urgent wordt ervaren.
Het slopen van De Dijk biedt wat Sociaal Maas en Waal betreft kansen voor het bouwen van hofjeswoningen,grondgebonden laagbouw en groepswonen. Het liefst meteen energieneutraal en gasloos.
De betogen over de onderwerpen bestemmingsplan Veerstraat en het participatieproject kunt ook lezen op deze website.

Link naar: Bestemmingsplan Veerstraat

Link naar: Participatieproject

Persbericht

Raadslid Sociaal Maas en Waal Druten Linthorst treedt  terug.

Harrie Lindhorst
Raadslid Harrie Linthorst van Sociaal Maas en Waal neemt op 29 juni  afscheid van de raad in Druten. Hij zit sinds 2014 in de raad en heeft met veel enthousiasme en energie zijn taken opgepakt.

Vanwege gezondheidsredenen is hij nu echter genoodzaakt een stapje terug te doen en zijn energie op zijn werk te richten. Sociaal Maas en Waal vindt het jammer dat er een eind komt aan de raadsperiode van Linthorst, maar heeft natuurlijk  begrip voor zijn afweging. Uiteraard is dit binnen het bestuur en de fractie eerder uitvoerig besproken.

Het ligt in de bedoeling dat Ton Ebben tijdens de raadsvergadering van 28 september voor Sociaal Maas en Waal in zijn plaats zitting zal nemen. Ton Ebben zat eerder al achttien jaar in de gemeenteraad van Druten waarvan veertien jaar als wethouder.  Hij is momenteel burgerlid in de gemeente Druten.  Frans Diekstra gaat zijn plek innemen als burgerlid.

Formeel is het afscheid van Harrie LInthorst op 29 juni in de raad, maar de partij gaat Harrie Linthorst zeker op een ander moment bedanken voor zijn inzet.

Sociaal Maas en Waal Druten tegen auto’s in de Hogestraat

Sociaal Maas en Waal is de enige partij in Druten die vindt dat het winkelgebied in de Hogestraat, dat wil zeggen tussen Blokker en IJssalon Loeffen, sterk aan waarde zal winnen als de auto niet meer welkom is.
Op dit toch al smalle gedeelte van de Hogestraat horen wat Sociaal Maas en Waal betreft alleen voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers enzovoort. Het wordt daardoor veiliger en voor winkelende mensen aantrekkelijker.

De wens om bovengenoemd gedeelte autovrij te maken, bleek ook uit een onderzoek van de HAN onder het winkelend publiek. Klanten en ondernemers kunnen daarvan profiteren. Juist in een tijd waar alles via internet te koop is, gaat het om beleving van het winkelgebied: een gebied waar de klanten en ondernemers centraal staan.
Druten had zich hiermee bovendien kunnen onderscheiden in de regio. Er zijn en komen voldoende (invalide-)parkeerplaatsen op een steenworp afstand van de Hogestraat, waar de auto welkom is.

Sociaal Maas en Waal heeft na het initiatiefvoorstel over duurzaamheid, de mogelijkheden om armoede bij kinderen te bestrijden, nu voor de derde keer een idee aangedragen. De eerste twee zijn inmiddels toch omarmd en drie keer is scheepsrecht.

Naast dit onderwerp heeft Sociaal Maas en Waal het woord gevoerd over het minimabeleid, het Regionaal Programma Werklocaties en de privatisering van de hockeyclub.

Hier vindt u onze inbreng over de Hogestraat, en hier ons betoog over het minimabeleid.