Fractie gemeente Druten

Druten, 05-06-21

Beste mensen,

Het is een poosje stil geweest, maar we hebben niet stilgezeten.
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond gebleven.
Ik ben inmiddels 1 prik verder en 10 juni volgt de tweede.
De cijfers wijzen uit dat het coronavirus op zijn retour is.

Landelijk sleept de kabinetsformatie zich voort, in Druten zijn de eerste tekenen van verkiezingskoorts voor maart 2022 al merkbaar.

Wat is er zoal gebeurd:

Ons initiatiefvoorstel voor het behoud van cultuurhistorische landschappen en dorpsgezichten is raadsbreed aangenomen. Dat is een goede stap om onze mooie leefomgeving te beschermen.

In Druten gaat flink gebouwd worden. Het plan Tussen Heuvel en van Heemstraweg ligt nu op de tekentafel en wordt uiteraard in de raad besproken.

Jullie zullen ongetwijfeld in de krant hebben gelezen wat de evaluatie in Wijchen van het fusieproces heeft opgeleverd. Ik voeg onze bijdrage over “hoe moet het nu verder?” toe.

Klaar voor de Start is een project waarbij mensen geholpen worden om mee te kunnen doen in onze samenleving. Het kan mensen met een uitkering betreffen, anderstaligen, statushouders.
Onze politieke opvatting is daarmee in lijn. Kernachtig Druten vond dit als enige partij een slecht plan. Bijdrage ook bijgevoegd.

De komende weken staat de perspectiefnota 2021 op de agenda. Op donderdag 10 juni kunnen we daar vragen over stellen ter voorbereiding op het debat op 1 juli.

Woensdag 9 juni wordt er een raadsinformatie avond gehouden door Groeisaam om de situatie toe te lichten over scenario’s onderwijshuisvesting primair onderwijs. Dit gaat met name over de basisscholen in Deest en Afferden.

In juni wordt door de gemeente de cursus Politiek Actief georganiseerd. De eerste bijeenkomst is geweest voor 23 belangstellenden. Dinsdag gaan we speeddaten met de cursisten. Ben benieuwd…

Vrijdag 11 juni gaan fracties en bestuur in gesprek met The Next Brand over de invulling van de communicatiestrategie rondom de verkiezingen.

We zijn inmiddels ook een voorstel over biodiversiteit aan het voorbereiden.

Hartelijke en inmiddels ook zonnige groet,

Mede namens Ton,

Dini

SMW Duurzaamheidsbijlage “De Maas en Waler”

Klik op afbeelding voor uitvergroting.

Uitnodiging

Uitnodiging Discussieavond

Wat valt er te kiezen?

10 maart, 20.00 – 21.30u

Online via Zoom

De landelijke verkiezingen komen eraan! Weet u al waar u op wilt stemmen? Op 10 maart organiseert Sociaal Maas en Waal een online discussieavond over drie belangrijke thema’s: wonen, zorg en duurzaamheid. Worden huizen eindelijk weer betaalbaar? Gaat de marktwerking uit de zorg? Moet belasting op vervuiling omhoog? Er valt veel te kiezen op 17 maart! Wat zeggen de politieke partijen en wat betekenen die keuzes voor onze gemeenten in Maas en Waal? De drie raadsleden van Sociaal Maas en Waal trappen de discussies af. Patrick Huisman, journalist en columnist bij de Maas en Waler zal de punten scherp slijpen. Ook kandidaat-Kamerleden van o.a. PvdA en Groenlinks sluiten aan om hun standpunten toe te lichten.

We openen de bijeenkomst met een toelichting door burgemeester Vincent van Neerbos van de gemeente West Maas en Waal. Hij vertelt hoe deze verkiezingen ook in coronatijd goed en veilig worden georganiseerd.

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze avond. Deel deze uitnodiging ook met vrienden, familie en buren! Meepraten kan door aan te melden via deze link. Online inloop via Zoom vanaf 19.45. De discussieavond duurt tot circa 21.30.

Betoog m.b.t. de fusie van Duten met Wijchen  01-12-20

Wij hebben vanavond in ieder geval een ding gemeen: we zijn teleurgesteld en niet zo’n klein beetje ook. Wij hadden het voornemen om de gemeente toekomstbestendig te maken en dat wordt geblokkeerd door de opstelling van het college van Wijchen waarbij de fractie van Kernachtig Wijchen de hoofdrol heeft gespeeld. Daarbij heeft men zich niet gerealiseerd welke ravage men heeft aangericht.

Een robuuste toekomstige gemeente heeft men, om waarschijnlijk electorale redenen, om zeep geholpen. Men heeft geen enkel oog gehad voor de belangen van de inwoners van Wijchen en Druten. En nog minder heeft men oog gehad voor de werkorganisatie Druten/Wijchen. Deze opstelling van Kernachtig Wijchen heeft de Werkorganisatie Druten Wijchen echt schade toegebracht.

Het personeel laat men met grote onzekerheden achter. Er was immers de verwachting gewekt dat het tot een fusie zou komen. Maar als dan een klein percentage van de inwoners vanwege onderbuikgevoelens zoals dat Druten een buitenwijk van Wijchen zal worden en dat Druten alle windmolens zal krijgen en Wijchen de woningen of dat de identiteit van de kleine kernen geweld zal worden aangedaan, gaat men met deze gevoelens mee.

Onze conclusie is:
Lees meer…

De derde weg

Sociaal Maas en Waal ziet mogelijkheden om fusieplan met Wijchen vlot te trekken.

Lees de visie van de fractie van sociaal Maas en Waal Druten

Persbericht fusie 11-11-2020 Druten-Wijchen

 

College Wijchen zegt nee tegen fusie

Het college van Wijchen heeft nog voordat het definitieve rapport van Berenschot is aangeboden nee gezegd tegen het voornemen van een bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen.
Dat staat te lezen in de beslisnota voor de gemeenteraad Druten onder  punt 6. (zaaknummer :50462)
Een opmerkelijke actie, waarvan het democratische gehalte grote vragen oproept.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan en daar dient besluitvorming in alle openbaarheid  plaats te vinden. Door deze handelwijze zette men ook het college van Druten en de gemeenteraad van Druten voor het blok.
Sociaal Maas en Waal heeft het draagvlakonderzoek ook gelezen en daar uit wordt duidelijk dat er zeker werk aan de winkel is, maar de uitslag van het onderzoek biedt ook ruimte om het debat aan te gaan over de bevindingen.

Onze inschatting …>>>>>>>Lees meer…