Betoog m.b.t. de fusie van Duten met Wijchen  01-12-20

Wij hebben vanavond in ieder geval een ding gemeen: we zijn teleurgesteld en niet zo’n klein beetje ook. Wij hadden het voornemen om de gemeente toekomstbestendig te maken en dat wordt geblokkeerd door de opstelling van het college van Wijchen waarbij de fractie van Kernachtig Wijchen de hoofdrol heeft gespeeld. Daarbij heeft men zich niet gerealiseerd welke ravage men heeft aangericht.

Een robuuste toekomstige gemeente heeft men, om waarschijnlijk electorale redenen, om zeep geholpen. Men heeft geen enkel oog gehad voor de belangen van de inwoners van Wijchen en Druten. En nog minder heeft men oog gehad voor de werkorganisatie Druten/Wijchen. Deze opstelling van Kernachtig Wijchen heeft de Werkorganisatie Druten Wijchen echt schade toegebracht.

Het personeel laat men met grote onzekerheden achter. Er was immers de verwachting gewekt dat het tot een fusie zou komen. Maar als dan een klein percentage van de inwoners vanwege onderbuikgevoelens zoals dat Druten een buitenwijk van Wijchen zal worden en dat Druten alle windmolens zal krijgen en Wijchen de woningen of dat de identiteit van de kleine kernen geweld zal worden aangedaan, gaat men met deze gevoelens mee.

Onze conclusie is:
Lees meer…

De derde weg

Sociaal Maas en Waal ziet mogelijkheden om fusieplan met Wijchen vlot te trekken.

Lees de visie van de fractie van sociaal Maas en Waal Druten

Raadsvergadering 12 nov. 2020 van gemeente Druten.

Tijdens de raadsvergadering van 12  november 2020 is de begroting voor 2021-2024 ongewijzigd vastgesteld.

Sociaal Maas en Waal heeft een motie ingediend over de mogelijkheid om Europees geld te krijgen om met name sociale huurwoningen te isoleren. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.
Motie verduurzaming

Ton Ebben heeft bij het afscheid van wethouder van Elk waarderende woorden gesproken voor diens inzet op het Sociaal Domein.

Hij kreeg van ons twee rode rozen als dank daarvoor, de erepenning van de gemeente Druten en zijn vrouw een mooie bos bloemen.

Gerard de Wildt is met algemene stemmen tot zijn opvolger benoemd.

Visie op algemene beschouwingen november 2020

Persbericht fusie 11-11-2020 Druten-Wijchen

 

College Wijchen zegt nee tegen fusie

Het college van Wijchen heeft nog voordat het definitieve rapport van Berenschot is aangeboden nee gezegd tegen het voornemen van een bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen.
Dat staat te lezen in de beslisnota voor de gemeenteraad Druten onder  punt 6. (zaaknummer :50462)
Een opmerkelijke actie, waarvan het democratische gehalte grote vragen oproept.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan en daar dient besluitvorming in alle openbaarheid  plaats te vinden. Door deze handelwijze zette men ook het college van Druten en de gemeenteraad van Druten voor het blok.
Sociaal Maas en Waal heeft het draagvlakonderzoek ook gelezen en daar uit wordt duidelijk dat er zeker werk aan de winkel is, maar de uitslag van het onderzoek biedt ook ruimte om het debat aan te gaan over de bevindingen.

Onze inschatting …>>>>>>>Lees meer…

Programmabegroting 2021-2022 West Maas en Waal

Bewijzen we met deze programmabegroting onze inwoners een dienst ?

Op de eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken aan de ambtenaren voor het beantwoorden van de vele vragen bij deze programmabegroting. Deze vele vragen worden niet zonder reden gesteld. Want die reden hiervoor is dat het reilen en zeilen van de gemeente voor ons als raad niet altijd even helder is. Het is dan ook erg jammer om te constateren dat vragen welke bijvoorbeeld in juni zijn gesteld,  tot op heden nog niet zijn beantwoord. Dit getuigt niet van de  transparantie die je van een organisatie mag verwachten.

Allereerst een korte reactie op de voorliggende programmabegroting en het bijbehorende dekkingsplan.

Waar in november 2019 nog een positief beeld werd geschetst van de gemeentefinanciën, bleek al vrij snel in 2020 dat dit beeld moest worden bijgesteld. Als een onervaren chauffeur wordt er nu op de rem getrapt en naar het middel lastenverzwaring en bezuinigingen gegrepen. Zijn er  geen andere manieren? We weten immers toch dat bezuinigen leiden tot verzwakking van de publieke diensten, toename van de sociale ongelijkheid en economisch herstel vertraagt. Bewijzen we met deze programmabegroting onze inwoners dus wel een dienst? >>>>>>Lees meer…

Artikel over verdeeldheid over gemeentelijke fusie in Maas en Waal.

Dubbelklik op het artikel voor vergroting.

de Maas&Waler 14 okt. 2020