Nieuwsbrief van Drutense fractie van SMW

Druten, juli 2021

Beste Drutense leden van SMW,

Nu de zomervakantie voor de deur staat, is het een goed moment om jullie weer op de hoogte te brengen van wat er zoal door de fractie is gedaan.

Een initiatiefvoorstel van SMW om de cultuurhistorische waarden in stand te houden en dorpsgezichten te beschermen is door de raad unaniem omarmd. Een prachtig resultaat!!  Wij zijn daar blij mee. Het biedt de gelegenheid om bouwplannen aan deze criteria te toetsen. Het college gaat voor de verdere uitvoering zorgen. Met dank aan Wil van den Dobbelsteen.

In Nederland , dus ook in Druten moeten er veel woningen worden gebouwd. Tot 2030 moeten er circa 1000 woningen in onze gemeente bijkomen. Om dit te realiseren zijn er extra beleidsmedewerkers aangenomen, die deze opgave mede moeten gaan ontwikkelen. Op dit moment worden plannen concreet gemaakt voor het gebied tussen Heuvel en van Heemstraweg.  Na de zomervakantie verwacht men daarover met omwonenden in gesprek te gaan. <lees verder>>>>>Lees meer…

Raadsvergadering West Maas en Waal 1 juli 2021

Op 1 juli werden in de gemeenteraad van West Maas en Waal de begroting van 2021 en de voorjaarsnota van 2021 tot 2025 behandeld.
Bij de behandeling van de begroting 2020 heeft Sociaal Maas en Waal vragen gesteld over actiepunten uit het coalitieprogramma die nog niet of slechts beperkt zijn uitgevoerd.Onlangs verkondigde wethouder Mol dat het college de meeste maatregelen uit het coalitieprogramma al heeft uitgevoerd.
Hier hebben we in onze inbreng de nodige kanttekeningen bijgeplaatst.

Voor wat betreft de behandeling van de voorjaarsnota hebben we tijdens ons betoog ingezoomd op de noodzaak van beter communicatie.
Uit onze ervaringen in het afgelopen jaar geen overbodige luxe.

De volledige betogen leest u via de volgende links :

Jaarrekening 2020

Voorjaarsnota 2021-1

Fractie gemeente Druten

Druten, 05-06-21

Beste mensen,

Het is een poosje stil geweest, maar we hebben niet stilgezeten.
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond gebleven.
Ik ben inmiddels 1 prik verder en 10 juni volgt de tweede.
De cijfers wijzen uit dat het coronavirus op zijn retour is.

Landelijk sleept de kabinetsformatie zich voort, in Druten zijn de eerste tekenen van verkiezingskoorts voor maart 2022 al merkbaar.

Wat is er zoal gebeurd:

Ons initiatiefvoorstel voor het behoud van cultuurhistorische landschappen en dorpsgezichten is raadsbreed aangenomen. Dat is een goede stap om onze mooie leefomgeving te beschermen.

In Druten gaat flink gebouwd worden. Het plan Tussen Heuvel en van Heemstraweg ligt nu op de tekentafel en wordt uiteraard in de raad besproken.

Jullie zullen ongetwijfeld in de krant hebben gelezen wat de evaluatie in Wijchen van het fusieproces heeft opgeleverd. Ik voeg onze bijdrage over “hoe moet het nu verder?” toe.

Klaar voor de Start is een project waarbij mensen geholpen worden om mee te kunnen doen in onze samenleving. Het kan mensen met een uitkering betreffen, anderstaligen, statushouders.
Onze politieke opvatting is daarmee in lijn. Kernachtig Druten vond dit als enige partij een slecht plan. Bijdrage ook bijgevoegd.

De komende weken staat de perspectiefnota 2021 op de agenda. Op donderdag 10 juni kunnen we daar vragen over stellen ter voorbereiding op het debat op 1 juli.

Woensdag 9 juni wordt er een raadsinformatie avond gehouden door Groeisaam om de situatie toe te lichten over scenario’s onderwijshuisvesting primair onderwijs. Dit gaat met name over de basisscholen in Deest en Afferden.

In juni wordt door de gemeente de cursus Politiek Actief georganiseerd. De eerste bijeenkomst is geweest voor 23 belangstellenden. Dinsdag gaan we speeddaten met de cursisten. Ben benieuwd…

Vrijdag 11 juni gaan fracties en bestuur in gesprek met The Next Brand over de invulling van de communicatiestrategie rondom de verkiezingen.

We zijn inmiddels ook een voorstel over biodiversiteit aan het voorbereiden.

Hartelijke en inmiddels ook zonnige groet,

Mede namens Ton,

Dini

SMW Duurzaamheidsbijlage “De Maas en Waler”

Klik op afbeelding voor uitvergroting.

Besherming cultuurhistorische waarden en dorpsgezichten

Sociaal Maas en Waal Druten heeft een voorstel geschreven om de cultuurhistorische waarden en onze mooie dorpsgezichten in onze gemeente beter te beschermen.
SMW wil in een visie  vaststellen waar en waarom het landschap en dorpsgezichten behouden moet blijven voor de toekomst.

Het voorstel zal waarschijnlijk in april in de raad worden behandeld.
Beslisnota voor de Gemeenteraad-concept 24-02-2021
Initiatiefvoorstel bescherming cultuurhistorische waarden en dorpsgezichten

Uitnodiging

Uitnodiging Discussieavond

Wat valt er te kiezen?

10 maart, 20.00 – 21.30u

Online via Zoom

De landelijke verkiezingen komen eraan! Weet u al waar u op wilt stemmen? Op 10 maart organiseert Sociaal Maas en Waal een online discussieavond over drie belangrijke thema’s: wonen, zorg en duurzaamheid. Worden huizen eindelijk weer betaalbaar? Gaat de marktwerking uit de zorg? Moet belasting op vervuiling omhoog? Er valt veel te kiezen op 17 maart! Wat zeggen de politieke partijen en wat betekenen die keuzes voor onze gemeenten in Maas en Waal? De drie raadsleden van Sociaal Maas en Waal trappen de discussies af. Patrick Huisman, journalist en columnist bij de Maas en Waler zal de punten scherp slijpen. Ook kandidaat-Kamerleden van o.a. PvdA en Groenlinks sluiten aan om hun standpunten toe te lichten.

We openen de bijeenkomst met een toelichting door burgemeester Vincent van Neerbos van de gemeente West Maas en Waal. Hij vertelt hoe deze verkiezingen ook in coronatijd goed en veilig worden georganiseerd.

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze avond. Deel deze uitnodiging ook met vrienden, familie en buren! Meepraten kan door aan te melden via deze link. Online inloop via Zoom vanaf 19.45. De discussieavond duurt tot circa 21.30.