Het grijze gebied tussen vrijwilligers en professionals in de zorg

In de Westmaasenwaalse raadsvergadering van 26 januari stond het “Ontwerp beleidskader sociaal domein ‘Samen Beter’ 2017-2020” op de agenda. Hierin staan de contouren voor de volgende stap, namelijk het schrijven van de zogenaamde uitvoeringsnota. Zo’n beleidskader is per definitie nogal vaag; een nota over de uitvoering volgt immers later. Het probleem is wel dat het uitvoeringsprogramma dat hier een vervolg op is, helemaal niet meer in de raad besproken wordt. De fractie van Sociaal Maas en Waal heeft aangegeven dat dit niet goed is voor een zo belangrijk beleidsdomein als het sociale domein. Ook de WMO advies raad heeft aangegeven dat het stuk te vaag is om inhoudelijk een goede reactie te kunnen geven. Dat is zorgelijk omdat de WMO-advies raad juist als verantwoordelijkheid heeft kritisch mee te denken.

Inhoudelijk hebben we in onze reactie vooral gewezen op de grote rol die vrijwilligers en mantelzorgers – gewild of ongewild – krijgen in het sociale domein, en de risico’s die daaraan kleven. We hebben daarbij dit keer vooral gewezen op het punt van het grijze gebied. Het grijze gebied tussen het moment dat vrijwilligers aangeven “tot hier kan ik heel veel doen, maar dit en dat dat gaat me te ver”; en het moment dat professionals in gaan springen.

Dit grijze gebied erkennen bleek in de raad nog niet zo simpel. De wethouder ontkende eerst dat het probleem er is, maar kwam later toch schoorvoetend tot meer herkennende woorden. Dat is een belangrijke eerste stap. Na herkennen en erkennen, kunnen we het probleem gaan verkennen, en daarna kan besproken worden hoe het kan worden aangepakt.

Het hele betoog van Sociaal Maas en Waal vindt u hier.

 

Najaarsnota 2016 Gemeente Druten

Voorzitter,

De Najaarsnota 2016 geeft een positief beeld van de financiële situatie van de gemeente.
Louter plussen en meevallers,daar valt niets aan af te dingen. En dat doe ik ook niet. Een mooi resultaat.

Maar voorzitter,
Sociaal Maas en Waal wil toch graag een aantal punten naar voren brengen.
Op de eerste plaats zien wij dat het cultuurbeleid nu wel een plaats heeft in deze nota. Ons signaal daarover tijdens de algemene beschouwingen was blijkbaar niet tegen dovemansoren gezegd. Maar ere wie ere toekomt: Sociaal Maas en Waal heeft de voorzet gegeven en de wethouder heeft hem ingekopt.
Ik lees:
We hechten er veel waarde aan dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met culturele activiteiten. Goed geluisterd,wethouder!
Op mijn vraag in het RTG of ook De Kom met het cultuurbudget meedoet,was het antwoord ja.
Wat wil een mens nog meer?
Wel, het volgende:
>>>>>…………Lees meer…

Woonvisie: 2016-2021 Gemeente Druten

Voorzitter,

Kernbegrippen zijn betaalbaar wonen,leefbare wijken en dorpen,toekomstbestendig wonen.

Betaalbaar wonen:
In de sociale huursector spelen een aantal zaken die lastig te voorspellen zijn:economische ontwikkelingen,plaatsing statushouders,scheefhuurders en de doorstroming daarvan.
In de prestatieafspraken zal concreet moet worden gemaakt hoeveel en waar die woningen zullen worden gebouwd.

Leefbare wijken en dorpen: is een blijvend onderwerp.
Nieuw is nu het masterplan voor Druten-Zuid. Goed initiatief,wij zijn benieuwd naar de planning en de pilot. Wanneer is daar meer over bekend?

Levensloopgeschikt wonen:
Hier stond toch echt de blijverslening genoemd als mogelijkheid om dit waar te maken. Ik kom daar bij agendapunt op terug.
>>>>>>……………Lees meer…

Vragen aan college van B&W van de gemeente Druten

Aan het college van B&W van de gemeente Druten.

Druten, 28-11-2016.

Geacht college,

Sociaal Maas en Waal afdeling Druten vraagt uw aandacht voor het volgende:
Het Dorpspad in Horssen is een wandelpad tussen enerzijds De Bogerd en anderzijds De Rijdt. Inwoners van Horssen die wonen in de straten rondom de basisschool gebruiken dit pad als kortste verbinding van hun straat naar bijvoorbeeld het dorpshuis.
Bezoekers van het dorpshuis parkeren vaak in deze straten vanwege de beperkte parkeermogelijkheden bij het dorpshuis en lopen dan via het Dorpspad naar het dorpshuis.
>>>………………..
Lees meer…

Verslag raadsvergadering Druten 24 nov.

Op de agenda van de raadsvergadering in Druten stond de vangnetuitkering op de agenda.
Deze regeling die de mogelijkheid biedt aan gemeenten extra financiële ondersteuning te vragen aan het Rijk is namelijk niet toereikend gebleken.
Door aan te geven waarom men geld tekort komt, kan het Rijk extra gelden ter beschikking stellen.
Daar moet dan wel een analyse van de situatie in Druten aan ten grondslag liggen.

Vorig jaar heeft Druten bijvoorbeeld € 231.347,- toegekend gekregen. >>>>>>
Lees meer…

Duurzaamheid in Maas en Waal

Uitnodiging

Op 23 november houdt Sociaal Maas en Waal in MFA De Rosmolen in Beneden-Leeuwen een discussieavond over duurzaamheid onder de titel: “Hoe wordt je een groene gemeente?”   Kom meepraten en luisteren tijdens deze informatieve bijeenkomst. Sociaal Maas en Waal vindt dat meer mensen  mee moeten kunnen praten en nodigt daarom alle belangstellenden uit. De avond begint om 19.45 met presentaties van  de fracties van West Maas en Waal en Druten over de actualiteiten in de gemeenten. Om 20.30 start de thema-discussie. Spreker is Harriët Tiemens , wethouder namens Groen Links in de gemeente Nijmegen. Harriët  heeft de portefeuille: Financiën, Duurzaamheid (Klimaat & Energie), Groen & Water, Mobiliteit en zal onder andere de rol van de gemeente, welke onderdelen maken een gemeente groen en wat kunnen wij zelf doen aan duurzaamheid. Daarna is er discussie met de zaal en de fracties van Sociaal Maas en Waal. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig:  aanmelden@sociaalmaasenwaal.nl.

Wij zien u graag op 23 november vanaf 19.30 uur in de Rosmolen,  de koffie staat klaar.

tiemens

Harriet Tiemens, wethouder