Fractie Druten schuift een kandidaat naar voren.

Beste leden,

De fractie Druten van SMeW heeft de mogelijkheid te baat hebben genomen om een kandidaat naar voren te schuiven voor de functie van wethouder.
Donderdag in de raadsvergadering staat de benoeming op de agenda.

Zie bijgaande brief.

Het bestuur.

Thema-avond: De woonvisie

Beste leden,

Als Sociaal Maas en Waal willen wij ons graag blijven profileren in onze beide gemeenten.
De fracties zijn daar zeker mee bezig, maar we moeten meer nog naar buiten treden om te laten horen dat we er zijn.
Daarvoor hebben we onderwerpen nodig die belangrijk zijn voor de kiezers.
Een eerste onderwerp is : De woonvisie.
Hierover willen wij een thema-avond organiseren voor de leden.
Niet-leden worden ook uitgenodigd om nader kennis te maken met Sociaal Maas en Waal.

Voorafgaand aan het onderwerp van de avond zullen de fracties en het bestuur ons bijpraten over de huidige politieke stand van zaken.

Reserveer alvast in uw agenda:
12 oktober 19.45 uur in De Doorkijk, Langstuk 2 in Druten.

Vriendelijke groet:

Het bestuur.

In de media 2016

8 juli 2016
Twee moties aangenomen bij behandeling perspectiefnota

In de raadsvergadering van 7 juli, bij de behandeling van de perspectiefnota, heeft Sociaal Maas en Waal twee moties ingediend, die beide unaniem door de raad van West Maas en Waal zijn aangenomen. De Gelderlander berichtte uitgebreid over de behandeling van de perspectiefnota en de moties van de verschillende partijen.

psp in gelderlanden, juli 2016-final

Lees meer…

Een korte terugblik op het politieke werk – voorjaar 2016

Wat heeft onze fractie de afgelopen maanden gedaan en bereikt in de raad van West Maas en Waal? U leest het hier. Aandacht voor duurzaamheid, een continue vinger aan de pols bij VraagWijzer, en uiteraard blijven we wijzen op de urgentie van samenwerking met de andere gemeenten in het land van Maas en Waal.

Twee moties aangenomen: steun aan mensen met een minimuminkomen

In juli was in West Maas en Waal de raadsvergadering over de perspectiefnota van 2017. Merijn Broeders, onze fractievoorzitter sprak over belangrijke zaken voor Sociaal Maas en Waal: duurzaamheid, zorg, minima, jeugd en regionale samenwerking. Vijf onderwerpen die Sociaal Maas en Waal regelmatig op tafel legt in de raadzaal omdat ze van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente. We dienden ook twee moties in, die beiden raadsbrede steun kregen. Een motie vroeg om het invoeren van automatische kwijtschelding van gemeentebelastingen voor mensen met een minimuminkomen; de tweede motie zorgt ervoor dat mensen met een bijstandsuitkering die een voorschot moeten terugbetalen, dat gespreid kunnen doen.

Het gehele betoog van Merijn vindt u hier.

Koffie-avond in Appeltern

Sociaal Maas en Waal komt op de koffie in Appeltern

Er is veel te bespreken in Appeltern: is er genoeg te doen voor jongeren? Is er goede zorg? Wat gebeurt er met Gouden Kans? En nog veel meer. We nodigen de inwoners van Appeltern uit voor een gesprek over wat de gemeente doet voor het dorp. Is het nog fijn wonen, voor jong en oud? En hoe zorgen we ervoor dat het goed blijft?

Sociaal Maas en Waal komt op de koffie in De Schuur. Op 1 juni kunt u vanaf 19 uur in gesprek met o.a. de fractieleden in de gemeenteraad. U bepaalt waar het over gaat! We zitten voor u klaar, in elk geval tot 20.30u.

Heeft u vragen, u kunt ons mailen, Piet Donkers: pbmdonkers@live.nl. Of kijk op www.sociaalmaasenwaal.nl