Twee moties aangenomen: steun aan mensen met een minimuminkomen

In juli was in West Maas en Waal de raadsvergadering over de perspectiefnota van 2017. Merijn Broeders, onze fractievoorzitter sprak over belangrijke zaken voor Sociaal Maas en Waal: duurzaamheid, zorg, minima, jeugd en regionale samenwerking. Vijf onderwerpen die Sociaal Maas en Waal regelmatig op tafel legt in de raadzaal omdat ze van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente. We dienden ook twee moties in, die beiden raadsbrede steun kregen. Een motie vroeg om het invoeren van automatische kwijtschelding van gemeentebelastingen voor mensen met een minimuminkomen; de tweede motie zorgt ervoor dat mensen met een bijstandsuitkering die een voorschot moeten terugbetalen, dat gespreid kunnen doen.

Het gehele betoog van Merijn vindt u hier.

Koffie-avond in Appeltern

Sociaal Maas en Waal komt op de koffie in Appeltern

Er is veel te bespreken in Appeltern: is er genoeg te doen voor jongeren? Is er goede zorg? Wat gebeurt er met Gouden Kans? En nog veel meer. We nodigen de inwoners van Appeltern uit voor een gesprek over wat de gemeente doet voor het dorp. Is het nog fijn wonen, voor jong en oud? En hoe zorgen we ervoor dat het goed blijft?

Sociaal Maas en Waal komt op de koffie in De Schuur. Op 1 juni kunt u vanaf 19 uur in gesprek met o.a. de fractieleden in de gemeenteraad. U bepaalt waar het over gaat! We zitten voor u klaar, in elk geval tot 20.30u.

Heeft u vragen, u kunt ons mailen, Piet Donkers: pbmdonkers@live.nl. Of kijk op www.sociaalmaasenwaal.nl

Fusie Sociaal Maas en Waal met Akkoord’94

logonieuw01

Om nog beter de belangen van de inwoners van Maas en Waal in de lokale politiek te kunnen dienen, zijn Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal samengegaan. De fusievereniging Sociaal Maas en Waal geeft nu met verdubbelde kracht invulling aan haar doelstellingen in de gemeenten West Maas en Waal én Druten. Regionale belangen in Maas en Waal worden voortaan gezamenlijk behartigd.

Belangrijke vraagstukken in de nabije en verdere toekomst over wonen, welzijn, economie, ruimtelijke ordening en duurzaamheid kunnen voortaan niet alleen lokaal maar ook regionaal op de agenda worden geplaatst. Als het aankomt op regionale samenwerking en gemeentelijke herschikkingen zal Sociaal Maas en Waal zich inzetten voor het behoud van het karakter van Maas en Waal met een sociale, progressieve en groene agenda.

Sociaal Maas en Waal is nu vertegenwoordigd in de gemeenteraden van West Maas en Waal en Druten en neemt daarmee een voorschot op de na te streven nauwere samenwerking tussen beide gemeenten op het bestuurlijke vlak, die zal leiden tot verbetering van kwaliteit en slagvaardigheid.

Hier vindt u een uitgebreidere motivatie voor de fusie.

In de media 2015

30 december 2015
Passie voor politiek

merijn - passie voor politiek

Lees meer…

In de media 2014

13 december 2014
Artikel in de Gelderlander: “Raad wijst soepele regeling strafkorting weg“. Met een online-reactie van Merijn Broeders.


12 december 2014
Artikel in de Gelderlander: “‘Waalsprong’ valt alsnog in ’t water” (pdf). Met commentaar (pdf).


Voor de verkiezingen van maart 2014 verschenen er 6 advertorials van Sociaal Maas en Waal in het regionale weekblad. Klik op een afbeelding om de pdf te openen.

Advertorial-bezuinigingen_MarijnLees meer…