SMW Duurzaamheidsbijlage “De Maas en Waler”

Klik op afbeelding voor uitvergroting.

Besherming cultuurhistorische waarden en dorpsgezichten

Sociaal Maas en Waal Druten heeft een voorstel geschreven om de cultuurhistorische waarden en onze mooie dorpsgezichten in onze gemeente beter te beschermen.
SMW wil in een visie  vaststellen waar en waarom het landschap en dorpsgezichten behouden moet blijven voor de toekomst.

Het voorstel zal waarschijnlijk in april in de raad worden behandeld.
Beslisnota voor de Gemeenteraad-concept 24-02-2021
Initiatiefvoorstel bescherming cultuurhistorische waarden en dorpsgezichten

Uitnodiging

Uitnodiging Discussieavond

Wat valt er te kiezen?

10 maart, 20.00 – 21.30u

Online via Zoom

De landelijke verkiezingen komen eraan! Weet u al waar u op wilt stemmen? Op 10 maart organiseert Sociaal Maas en Waal een online discussieavond over drie belangrijke thema’s: wonen, zorg en duurzaamheid. Worden huizen eindelijk weer betaalbaar? Gaat de marktwerking uit de zorg? Moet belasting op vervuiling omhoog? Er valt veel te kiezen op 17 maart! Wat zeggen de politieke partijen en wat betekenen die keuzes voor onze gemeenten in Maas en Waal? De drie raadsleden van Sociaal Maas en Waal trappen de discussies af. Patrick Huisman, journalist en columnist bij de Maas en Waler zal de punten scherp slijpen. Ook kandidaat-Kamerleden van o.a. PvdA en Groenlinks sluiten aan om hun standpunten toe te lichten.

We openen de bijeenkomst met een toelichting door burgemeester Vincent van Neerbos van de gemeente West Maas en Waal. Hij vertelt hoe deze verkiezingen ook in coronatijd goed en veilig worden georganiseerd.

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze avond. Deel deze uitnodiging ook met vrienden, familie en buren! Meepraten kan door aan te melden via deze link. Online inloop via Zoom vanaf 19.45. De discussieavond duurt tot circa 21.30.

Betoog m.b.t. de fusie van Duten met Wijchen  01-12-20

Wij hebben vanavond in ieder geval een ding gemeen: we zijn teleurgesteld en niet zo’n klein beetje ook. Wij hadden het voornemen om de gemeente toekomstbestendig te maken en dat wordt geblokkeerd door de opstelling van het college van Wijchen waarbij de fractie van Kernachtig Wijchen de hoofdrol heeft gespeeld. Daarbij heeft men zich niet gerealiseerd welke ravage men heeft aangericht.

Een robuuste toekomstige gemeente heeft men, om waarschijnlijk electorale redenen, om zeep geholpen. Men heeft geen enkel oog gehad voor de belangen van de inwoners van Wijchen en Druten. En nog minder heeft men oog gehad voor de werkorganisatie Druten/Wijchen. Deze opstelling van Kernachtig Wijchen heeft de Werkorganisatie Druten Wijchen echt schade toegebracht.

Het personeel laat men met grote onzekerheden achter. Er was immers de verwachting gewekt dat het tot een fusie zou komen. Maar als dan een klein percentage van de inwoners vanwege onderbuikgevoelens zoals dat Druten een buitenwijk van Wijchen zal worden en dat Druten alle windmolens zal krijgen en Wijchen de woningen of dat de identiteit van de kleine kernen geweld zal worden aangedaan, gaat men met deze gevoelens mee.

Onze conclusie is:
Lees meer…

De derde weg

Sociaal Maas en Waal ziet mogelijkheden om fusieplan met Wijchen vlot te trekken.

Lees de visie van de fractie van sociaal Maas en Waal Druten

Raadsvergadering 12 nov. 2020 van gemeente Druten.

Tijdens de raadsvergadering van 12  november 2020 is de begroting voor 2021-2024 ongewijzigd vastgesteld.

Sociaal Maas en Waal heeft een motie ingediend over de mogelijkheid om Europees geld te krijgen om met name sociale huurwoningen te isoleren. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.
Motie verduurzaming

Ton Ebben heeft bij het afscheid van wethouder van Elk waarderende woorden gesproken voor diens inzet op het Sociaal Domein.

Hij kreeg van ons twee rode rozen als dank daarvoor, de erepenning van de gemeente Druten en zijn vrouw een mooie bos bloemen.

Gerard de Wildt is met algemene stemmen tot zijn opvolger benoemd.

Visie op algemene beschouwingen november 2020