Advertenties in de Maas en Waaler

Klik op advertentie voor uitvergroting.
Scannen0003Scannen0001Scannen0002

Opname radio-interview Piet Donkers in Ben. Leeuwen 17 febr,

Piet Donkers.jpg

Sociaal Maas en Waal bij “Gelderland Stemt”

Zaterdag 17 februari was de verkiezingsbus van “Gelderland stemt” op het Dorpsplein van Beneden Leeuwen. Onze lijsttrekker Piet Donkers werd daar geïnterviewd over onze speerpunten en ideeën. Hier vindt u een korte impressie van de ochtend.

Radio interview van Piet Donkers op Extra Fm

Piet Donkers.jpg


 

Startnotitie gemeente Druten

In deze startnotitie is te lezen dat ook de gemeente Druten nu werk wil gaan maken van duurzaamheid.
Sociaal Maas en Waal heeft daar in september 2015 al een initiatiefvoorstel voor ingediend,maar dat kon geen genade vinden in de ogen van de voltallige raad.
Goed dat er nu een notitie ligt,jammer dat in die ruim twee jaar al meer stappen hadden gezet kunnen worden.

Ik wil 2 punten aangeven:

  1. Duurzaamheid is geen kwestie van politiek, duurzaamheid is wetenschap.
  2. Die wetenschap toont aan dat de gevolgen voor ons leefklimaat vernietigend zijn als we niet stoppen met:
    De uitstoot van CO2, de toename van luchtvervuiling en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dus:
Druten is in 2040 energieneutraal.

Hoe:
Combinatie van zonne-energie en windenergie, aardgasloos bouwen en optimaliseren isolatie huizen. Verduurzaming niet alleen afwentelen op inwoners,maar ook inzetten op industrie, bedrijven en verkeer. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen.

Dat hebben we verwerkt in 4 moties: (zie inhoud onderstaande linken)
1. Energieneutraal in 2040
2. Aardgasloze woningbouw en inzetten op besparing
3. Toenemende elektrificatie
4. Voortgang tijdens routekaart energietransitie.

Motie statiegeldalliantie

Want een leefbare gemeente Druten is het kostbaarste wat we hebben en kunnen doorgeven aan de volgende generaties.

Persbericht fractie Druten

logonieuw01

Sociaal Maas en Waal: “Klaar voor verandering”

De lijsttrekker van Sociaal Maas en Waal voor de komende verkiezingen is reeds bekend:
Dini Uitdehaag. Woensdagavond stemden de leden over de rest van de lijst. De lijst bevat enkele verrassingen. Zo staat  Hilda Rikken op plaats 3 en Kevin Gerritsen, 22 jaar,  op de vierde plaats. Eindelijk een jongere op de lijst die die graag de raad in wil. Kevin is op dit moment zeer actief, o.a. samen met burgemeester van Riswijk, om van de escaperoom een succes te maken.
Ook bijzonder is dat van de eerste 10 kandidaten er 6 vrouwen zijn.
“Voor echte vernieuwing van de Drutense politiek zijn jongeren en vrouwen hard nodig”, zo sprak lijsttrekker Dini Uitdehaag op de ledenvergadering. Zij zei veel vertrouwen te hebben in de kandidaten op de lijst. Dini Uitdehaag blikte ook kort terug op de vorige raadsperiode.

“Vorige week las ik in een krant dat de oppositie partij Sociaal Maas en Waal, niets bereikt heeft als oppositiepartij. Dat is echte onzin! Ik heb in de raad belangrijke voorstellen gedaan  m.b.t. armoedebeleid, cultuurbeleid voor scholen, de schoonmaak dag, de invoering van Gelre pas voor jong en oud en uiteraard m.b.t. duurzaamheid. Ook de wens van veel ouderen om een goed leesbaar boekje met namen en telefoonnummers van hulpverleners heb ik onder de aandacht gebracht.  Zaken die in eerste instantie door de coalitiepartijen werden weggestemd, maar later door diezelfde coalitiepartijen zijn overgenomen. Kijk even wat er nu gebeurt met het thema duurzaamheid, elke partij wil er nu wel voor gaan. Erg laat , wanneer je bedenkt dat ik 2 jaar gelden in de raad al  prachtige plannen in de raad heb voorgesteld!

En zo zie je maar: Oppositie voeren is lastig, ook succesvol maar hard nodig. Zeker in de raad van Druten.

Nog mooier zou zijn dat we in de coalitie komen, we hebben vele goede plannen klaarliggen en onze  mensen staan klaar om ze uit te voeren!”

Team Sociaal Maas en Waal