Ouderbijdrage jeugd GGZ: motie unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag (5 maart) heeft Sociaal Maas en Waal een met succes een motie ingediend die ervoor zorgt dat het innen van de ouderbijdrage in de Jeugd GGZ voorlopig wordt opgeschort. Als kinderen psychiatrische zorg nodig hebben en (deels) niet meer thuis kunnen wonen, moeten ouders volgens de nieuwe Jeugdwet een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdragen kunnen flink oplopen en nog gekker is dat kinderen die ook (gedeeltelijk) uit huis moeten wonen maar een fysieke aandoening hebben géén eigen bijdrage hoeven te betalen. Wij vinden dat dit tot een ongelijkheid leidt die aan ouders niet uit te leggen is. Lees meer…

Museum  Tweestromenland

Op de raadsvergadering van januari was een van de belangrijkste onderwerpen de toekomst van het Museum Tweestromenland. Aanleiding was een verzoek van het museum tot huurverlaging. Sociaal Maas en Waal vindt de meerwaarde van het Museum Tweestromenland als toeristische trekpleister voor het Land van Maas en Waal groot. En die kan in de toekomst nog veel groter worden. Om het erfgoed van Maas en Waal gebundeld te hebben voor ons als inwoners en toeristen. We zien een actief bestuur met een ‘verse’ voorzitter en we horen veel plannen die verwezenlijkt moeten gaan worden om meer bezoekers te trekken. Toch blijven de hoge huur en energielasten drukken op de begroting van het museum. Om te blijven bestaan heeft het bestuur aan de gemeente gevraagd om de huur te verlagen. Lees meer…

Raadsvergadering 3 maart 2016

Op de agenda stond het jongerenbeleid voor de komende jaren. Sociaal Maas en Waal stemde tegen het voorstel; wij willen een jongerenbeleid met een andere insteek en meer budget. Een aanpak die veel meer inzet op preventie, waarbij actief een hand wordt uitgestoken naar jongeren. Hier leest u ons betoog.

Een ander belangrijk agendapunt betrof het voorstel van het college om meer budget toe te kennen aan Veilig Thuis. Deze organisatie is bezig met een flinke verbeterslag, en heeft daar meer geld voor nodig. Wij onderschrijven het belang van Veilig Thuis zeer, en stemden dan ook met het voorstel. Wel vroegen we aandacht voor de wachtlijsten en voor de samenwerking tussen Veilig Thuis en Vraagwijzer. Hier vindt u ons betoog.

Terugblik van de fractie 2014

2014 was voor Sociaal Maas en Waal het jaar waarin we voor het eerst meededen aan de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen en waarin haar eerste fractie in de gemeenteraad werd geïnstalleerd. Als raadsleden en fractievolgers van de Sociaal Maas en Waalse fractie, hebben wij ons in 2014 goed ingewerkt; daarnaast hebben we een flink aantal keren onze stem kunnen laten horen op beslissende momenten in de West Maas en Waalse politiek.

Voor ons was dit jaar een jaar waarin er ontzettend veel op ons afkwam. Lees meer…

In de media 2014

13 december 2014
Artikel in de Gelderlander: “Raad wijst soepele regeling strafkorting weg“. Met een online-reactie van Merijn Broeders.


12 december 2014
Artikel in de Gelderlander: “‘Waalsprong’ valt alsnog in ’t water” (pdf). Met commentaar (pdf).


Voor de verkiezingen van maart 2014 verschenen er 6 advertorials van Sociaal Maas en Waal in het regionale weekblad. Klik op een afbeelding om de pdf te openen.

Advertorial-bezuinigingen_MarijnLees meer…