Raadsvergadering 3 maart 2016

Op de agenda stond het jongerenbeleid voor de komende jaren. Sociaal Maas en Waal stemde tegen het voorstel; wij willen een jongerenbeleid met een andere insteek en meer budget. Een aanpak die veel meer inzet op preventie, waarbij actief een hand wordt uitgestoken naar jongeren. Hier leest u ons betoog.

Een ander belangrijk agendapunt betrof het voorstel van het college om meer budget toe te kennen aan Veilig Thuis. Deze organisatie is bezig met een flinke verbeterslag, en heeft daar meer geld voor nodig. Wij onderschrijven het belang van Veilig Thuis zeer, en stemden dan ook met het voorstel. Wel vroegen we aandacht voor de wachtlijsten en voor de samenwerking tussen Veilig Thuis en Vraagwijzer. Hier vindt u ons betoog.

Terugblik van de fractie 2014

2014 was voor Sociaal Maas en Waal het jaar waarin we voor het eerst meededen aan de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen en waarin haar eerste fractie in de gemeenteraad werd geïnstalleerd. Als raadsleden en fractievolgers van de Sociaal Maas en Waalse fractie, hebben wij ons in 2014 goed ingewerkt; daarnaast hebben we een flink aantal keren onze stem kunnen laten horen op beslissende momenten in de West Maas en Waalse politiek.

Voor ons was dit jaar een jaar waarin er ontzettend veel op ons afkwam. Lees meer…

In de media 2014

13 december 2014
Artikel in de Gelderlander: “Raad wijst soepele regeling strafkorting weg“. Met een online-reactie van Merijn Broeders.


12 december 2014
Artikel in de Gelderlander: “‘Waalsprong’ valt alsnog in ’t water” (pdf). Met commentaar (pdf).


Voor de verkiezingen van maart 2014 verschenen er 6 advertorials van Sociaal Maas en Waal in het regionale weekblad. Klik op een afbeelding om de pdf te openen.

Advertorial-bezuinigingen_MarijnLees meer…