Programmabegroting 2021-2022 West Maas en Waal

Bewijzen we met deze programmabegroting onze inwoners een dienst ?

Op de eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken aan de ambtenaren voor het beantwoorden van de vele vragen bij deze programmabegroting. Deze vele vragen worden niet zonder reden gesteld. Want die reden hiervoor is dat het reilen en zeilen van de gemeente voor ons als raad niet altijd even helder is. Het is dan ook erg jammer om te constateren dat vragen welke bijvoorbeeld in juni zijn gesteld,  tot op heden nog niet zijn beantwoord. Dit getuigt niet van de  transparantie die je van een organisatie mag verwachten.

Allereerst een korte reactie op de voorliggende programmabegroting en het bijbehorende dekkingsplan.

Waar in november 2019 nog een positief beeld werd geschetst van de gemeentefinanciën, bleek al vrij snel in 2020 dat dit beeld moest worden bijgesteld. Als een onervaren chauffeur wordt er nu op de rem getrapt en naar het middel lastenverzwaring en bezuinigingen gegrepen. Zijn er  geen andere manieren? We weten immers toch dat bezuinigen leiden tot verzwakking van de publieke diensten, toename van de sociale ongelijkheid en economisch herstel vertraagt. Bewijzen we met deze programmabegroting onze inwoners dus wel een dienst? >>>>>>Lees meer…

Artikel over verdeeldheid over gemeentelijke fusie in Maas en Waal.

Dubbelklik op het artikel voor vergroting.

de Maas&Waler 14 okt. 2020

Debat op radio Extra FM met Piet Donkers over één giga gemeente Maas en Waal.

Debat deel 1
Debat deel 2

Concept jaarafrekening 2019 en Voorjaarsnota 2020 van West Maas en Waal

Concept jaarafrekening 2019
Voorjaarsnota 2020

Samenvatting:

Rode cijfers.

Ondanks rode cijfers kijkt Sociaal Maas en Waal terug op een positief begrotingsdebat in West Maas en Waal.

Donderdag 2 juli stonden de bespreking van de begroting 2019 en de voorjaarsnota 2020 op de agenda in West Maas en Waal.

Alvorens er werd begonnen aan de beschouwingen werden er eerst nog twee toegevoegde agendapunten behandeld. Dit leidde er toe dat de vergadering die om 19.00 uur begon duurde tot 0.45 uur.

Het eerste agendapunt betrof een geldlening van 100.000 euro voor de verbouw van het dorpshuis in Alphen. Wethouder De Vree wilde een eerder toegezegde gift van 30.000 euro hierbij van tafel vegen. Dankzij een amendement van VVD en Sociaal Maas en Waal kon dit voorkomen worden. Helaas vonden wij geen gehoor om een dakreparatie van het bestaande gebouw als groot onderhoud aan te merken. Enkel de dorpslijsten stemden tegen dit voorstel !

Daarna kwam er een voorstel van FD, CDA en VVD om raadslid Cees Roffelsen te ontslaan als lid van de Raad van Toezicht van de Maasveren.>>>>>>Lees meer…

Ophef om de Waaluiterwaarden

Eigenaars en bewoners willen actie tegen overlast crossers en loslopende honden.

Artikelen hierover in de Gelderlander van 8 juni

Artikel over zwerfafval in de Gelderlander van 8 juni

Vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen

De voltallige raad van de gemeenteraad van Druten heeft op initiatief van SMW  een motie ondertekend waarin wordt gevraagd aan het kabinet om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen in Nederland op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders hebben middels bijgevoegde brief de staatssecretaris opgeroepen over te gaan tot herplaatsing van deze kinderen in Europa en 500 daarvan in Nederland.

De brief van het college kunt u lezen in de bijlage.