Lijsttrekkers Sociaal Maas en Waal

Woensdagavond 13 december zijn op de ledenvergadering de lijsttrekkers van Sociaal Maas en Waal in de gemeenten Druten en West Maas en Waal gekozen.

Voor Druten is de lijsttrekker Dini Uitdehaag, bij iedereen bekend. Zij heeft de kiescommissie geïnspireerd en wederom laten zien voor de inhoud te gaan en deze ook goed te kunnen verwoorden. Ze is unaniem gekozen door de leden.
Voor West Maas en Waal is Piet Donkers eveneens unaniem tot lijsttrekker gekozen. Ook hij heeft de kiescommissie geïnspireerd en laten zien dat hij zijn ideeën en enthousiasme goed kan verwoorden.Lees meer…

Onze lijsttrekker in West Maas en Waal

Piet Donkers is lijsttrekker voor Sociaal Maas en Waal in de gemeente West Maas en Waal.  

Piet DonkersDe huidige fractievoorzitter Merijn Broeders, uit Wamel, staat op plaats 2. Hij is ook de wethouderskandidaat van Sociaal Maas en Waal. Huidig raadslid Jacobijn Olthoff, uit Dreumel staat op de 3e plaats en Antorita Siegers–Merx uit Beneden-Leeuwen op plaats 4. Sander Derksen, tenslotte, uit Alphen, staat op plaats 5. De rest van de lijst wordt in januari bekend gemaakt.

Lijsttrekker Piet Donkers: “Ik zie er naar uit om met dit sterke en ervaren team de campagne in te gaan. In de komende vier jaar zetten we onze inhoudelijke en kritische inbreng voort, zodat we nog veel meer resultaat kunnen bereiken voor onze inwoners. Met oog voor elkaar!”

West Maas en Waal wordt wéér een beetje socialer!

In West Maas en Waal komen mensen die langdurig in de bijstand zitten vanaf nu al na drie jaar in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag (IIT). Dit betekent dat je dan per jaar een eenmalig bedrag van rond de 400 euro krijgt, als steuntje in de rug om noodzakelijke zaken zoals winterkleding aan te kunnen schaffen. Tot nu toe kwamen mensen pas na vijf jaar in aanmerking voor deze toeslag.

Merijn Broeders, fractievoorzitter van Sociaal Maas en Waal in West Maas en Waal: “Het is bekend dat na drie jaar de reserves van iemand in de bijstand op zijn. Dat is de reden dat al onze omliggende gemeenten al langer drie jaar als termijn hanteren. En dat is ook het advies van het NIBUD en van de VNG. Het is dan ook logisch dat West Maas en Waal ook deze stap zet.”

Het amendement van Sociaal Maas en Waal, CDA en SP kon rekenen op steun van de Federatie Dorpslijsten. Alleen de VVD stemde tegen.

Perspectiefnota 2018 West Maas en Waal

Op 6 juli was in West Maas en Waal de behandeling van de Perspectiefnota. In de perspectiefnota worden de beleidsplannen die het college voor 2018 heeft toegelicht.

Sociaal Maas en Waal heeft het college en de raad opgeroepen om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en aan een aantal belangrijke sociale zaken. Zo hebben we onder andere een voorstel gedaan om een pilot te starten rondom actiever jongerenwerk, en hebben we wederom een motie ingediend om de grens voor de verschillende armoederegelingen op te hogen naar 120%. Beide moties hebben het helaas niet gehaald.

Wat wel raadsbreed is overgenomen is een  motie voor de verduurzaming van onze multifunctionele accommodaties (MFA’s), dorpshuizen en (sport)verenigingen. Het college heeft daarmee de opdracht gekregen om een toegankelijke regeling op te zetten voor een duurzaamheidslening voor deze gebouwen. Het gaat dan om energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) en energiebesparing (bijvoorbeeld isolatie of LED-verlichting). Met het geld wat men vanaf dag 1 bespaart kan men de lening van lieverlee terugbetalen; de milieuwinst wordt vanaf dag 1 al geboekt!

Hier vindt u het betoog dat Merijn uitsprak over de Perspectiefnota.

Antorita, fractievolger in West Maas en Waal in de schijnwerpers

In de welbekende rubriek “de Maas&Waler, dat ben ik” was het vorige week Antorita Siegers-Merx die in de schijnwerpers stond. Antorita is fractievolger in West Maas en Waal, en daarnaast actief op heel veel andere gebieden. Hier leest u het hele artikel.

Het grijze gebied tussen vrijwilligers en professionals in de zorg

In de Westmaasenwaalse raadsvergadering van 26 januari stond het “Ontwerp beleidskader sociaal domein ‘Samen Beter’ 2017-2020” op de agenda. Hierin staan de contouren voor de volgende stap, namelijk het schrijven van de zogenaamde uitvoeringsnota. Zo’n beleidskader is per definitie nogal vaag; een nota over de uitvoering volgt immers later. Het probleem is wel dat het uitvoeringsprogramma dat hier een vervolg op is, helemaal niet meer in de raad besproken wordt. De fractie van Sociaal Maas en Waal heeft aangegeven dat dit niet goed is voor een zo belangrijk beleidsdomein als het sociale domein. Ook de WMO advies raad heeft aangegeven dat het stuk te vaag is om inhoudelijk een goede reactie te kunnen geven. Dat is zorgelijk omdat de WMO-advies raad juist als verantwoordelijkheid heeft kritisch mee te denken.

Inhoudelijk hebben we in onze reactie vooral gewezen op de grote rol die vrijwilligers en mantelzorgers – gewild of ongewild – krijgen in het sociale domein, en de risico’s die daaraan kleven. We hebben daarbij dit keer vooral gewezen op het punt van het grijze gebied. Het grijze gebied tussen het moment dat vrijwilligers aangeven “tot hier kan ik heel veel doen, maar dit en dat dat gaat me te ver”; en het moment dat professionals in gaan springen.

Dit grijze gebied erkennen bleek in de raad nog niet zo simpel. De wethouder ontkende eerst dat het probleem er is, maar kwam later toch schoorvoetend tot meer herkennende woorden. Dat is een belangrijke eerste stap. Na herkennen en erkennen, kunnen we het probleem gaan verkennen, en daarna kan besproken worden hoe het kan worden aangepakt.

Het hele betoog van Sociaal Maas en Waal vindt u hier.