Sociaal Maas en Waal is vóór een referendum

En toch hebben we in de raadsvergadering van 2 april tegen een motie van de SP gestemd waarin om een referendumverordening werd gevraagd. Een lastige keuze; we leggen het graag even uit. Nog geen maand geleden is er een raadsbrede commissie ingesteld die zich gaat buigen over manieren om burgers beter bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Vertegenwoordigers van de coalitie en van de oppositie zitten in die commissie, en in die commissie zal het referendum zeker aan de orde komen. Daar kan dan, in samenhang met andere instrumenten van burgerparticipatie, echt resultaat geboekt worden. De motie van de SP was gedoemd afgestemd te worden, en dan sta je meteen met lege handen. Een lastige keuze dus, maar uiteindelijk hebben we hier gekozen voor kans op resultaat boven de directe inhoud van de motie.

Jaarvergadering Sociaal Maas en Waal: 26 maart

Op donderdag 26 maart is de jaarlijkse ledenvergadering van Sociaal Maas en Waal in D’n Dulper in Boven Leeuwen. De algemene ledenvergadering is openbaar. Dat wil zeggen dat u welkom bent om kennis te maken met onze vereniging. Ook gasten uit een andere gemeente in Maas en Waal die meer over Sociaal Maas en Waal willen horen zijn welkom.Lees meer…

Nieuwsbrief maart 2015 is uit!

Benieuwd naar het laatste nieuws uit de fractie en van het bestuur van Sociaal Maas en Waal? De nieuwsbrief van maart is uit! U vindt deze hier.

Ouderbijdrage jeugd GGZ: motie unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag (5 maart) heeft Sociaal Maas en Waal een met succes een motie ingediend die ervoor zorgt dat het innen van de ouderbijdrage in de Jeugd GGZ voorlopig wordt opgeschort. Als kinderen psychiatrische zorg nodig hebben en (deels) niet meer thuis kunnen wonen, moeten ouders volgens de nieuwe Jeugdwet een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdragen kunnen flink oplopen en nog gekker is dat kinderen die ook (gedeeltelijk) uit huis moeten wonen maar een fysieke aandoening hebben géén eigen bijdrage hoeven te betalen. Wij vinden dat dit tot een ongelijkheid leidt die aan ouders niet uit te leggen is. Lees meer…

Museum  Tweestromenland

Op de raadsvergadering van januari was een van de belangrijkste onderwerpen de toekomst van het Museum Tweestromenland. Aanleiding was een verzoek van het museum tot huurverlaging. Sociaal Maas en Waal vindt de meerwaarde van het Museum Tweestromenland als toeristische trekpleister voor het Land van Maas en Waal groot. En die kan in de toekomst nog veel groter worden. Om het erfgoed van Maas en Waal gebundeld te hebben voor ons als inwoners en toeristen. We zien een actief bestuur met een ‘verse’ voorzitter en we horen veel plannen die verwezenlijkt moeten gaan worden om meer bezoekers te trekken. Toch blijven de hoge huur en energielasten drukken op de begroting van het museum. Om te blijven bestaan heeft het bestuur aan de gemeente gevraagd om de huur te verlagen. Lees meer…

Raadsvergadering 3 maart 2016

Op de agenda stond het jongerenbeleid voor de komende jaren. Sociaal Maas en Waal stemde tegen het voorstel; wij willen een jongerenbeleid met een andere insteek en meer budget. Een aanpak die veel meer inzet op preventie, waarbij actief een hand wordt uitgestoken naar jongeren. Hier leest u ons betoog.

Een ander belangrijk agendapunt betrof het voorstel van het college om meer budget toe te kennen aan Veilig Thuis. Deze organisatie is bezig met een flinke verbeterslag, en heeft daar meer geld voor nodig. Wij onderschrijven het belang van Veilig Thuis zeer, en stemden dan ook met het voorstel. Wel vroegen we aandacht voor de wachtlijsten en voor de samenwerking tussen Veilig Thuis en Vraagwijzer. Hier vindt u ons betoog.