Concept jaarafrekening 2019 en Voorjaarsnota 2020 van West Maas en Waal

Concept jaarafrekening 2019
Voorjaarsnota 2020

Samenvatting:

Rode cijfers.

Ondanks rode cijfers kijkt Sociaal Maas en Waal terug op een positief begrotingsdebat in West Maas en Waal.

Donderdag 2 juli stonden de bespreking van de begroting 2019 en de voorjaarsnota 2020 op de agenda in West Maas en Waal.

Alvorens er werd begonnen aan de beschouwingen werden er eerst nog twee toegevoegde agendapunten behandeld. Dit leidde er toe dat de vergadering die om 19.00 uur begon duurde tot 0.45 uur.

Het eerste agendapunt betrof een geldlening van 100.000 euro voor de verbouw van het dorpshuis in Alphen. Wethouder De Vree wilde een eerder toegezegde gift van 30.000 euro hierbij van tafel vegen. Dankzij een amendement van VVD en Sociaal Maas en Waal kon dit voorkomen worden. Helaas vonden wij geen gehoor om een dakreparatie van het bestaande gebouw als groot onderhoud aan te merken. Enkel de dorpslijsten stemden tegen dit voorstel !

Daarna kwam er een voorstel van FD, CDA en VVD om raadslid Cees Roffelsen te ontslaan als lid van de Raad van Toezicht van de Maasveren.>>>>>>Dus de FD stelde hier voor haar eigen raadslid te ontslaan. En waarom ? De heer Roffelsen en zijn mede leden van de Raad van Toezicht willen een ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur met slechts één directeur / bestuurder. Nu is er één directeur en een bestuur van drie leden. Met de herstructurering zou er ook een einde komen aan  de royale onkostenvergoedingen die de bestuursleden zich al jarenlang hadden toegekend. De Raad van Toezicht is hierdoor, hoe kan het anders, in aanvaring gekomen met het bestuur. Met vier tegenstemmen  SP, Sociaal Maas en Waal en één lid van de FD, werd de heer Roffelsen ontslagen.

Na dit agendapunt was het tijd voor de beschouwingen op jaarrekening en voorjaarsnota. Ondanks de rode cijfers vielen er voor Sociaal Maas en Waal toch positieve punten te registreren.

Programma wonen :

De nieuwbakken wethouder Cruijsen heeft toegezegd zijn uiterste best te doen om een groter woningcontingent binnen te halen. We gaan hem hier aan houden en zullen hem regelmatig naar de resultaten vragen.

Er komt meer aandacht en een hogere puntenwaardering in het toetsingskader voor verzoeken tot woningsplitsing en het bouwen van meergeneratie-woningen. ( In mei hadden wij over dit onderwerp een motie ingediend.)

De wethouder gaat in gesprek met de woningstichting over het bouwen van Tiny Houses.

En er gaat  gekeken worden naar de woonruimtes van arbeidsmigranten in onze gemeenten.

Maatschappelijke zaken :

Wethouder Van Swam gaat in overleg met de huisartsen over het eventueel aanstellen van een praktijkondersteuner jeugd in het kader van preventie. ( In 2019 dienden wij een motie in om te komen tot overleg met huisartsen en andere hulpverleners in de eerste-lijns-zorg.

Er komt een samenwerking met de stichting Leergeld. ( Ook deze maatregel is tot stand gekomen op initiatief van Sociaal Maas en Waal)

Fysieke leefomgeving :

West Maas en Waal gaat in overleg met Druten en Beuningen over de aanpak van de vervuiling en de overlast in de uiterwaarden. ( Sociaal Maas en Waal heeft  herhaaldelijk gevraagd dit probleem op te pakken.)

Verder heeft Sociaal Maas en Waal de hoge werkdruk voor de ambtenaren benoemd. Wat doet dit met de kwaliteit van de dienstverlening. Weten we het huidige niveau in stand te houden, of te verbeteren ? Hoe lang houden we dit nog vol als kleine gemeente ? Het gegeven dat de overheidsbijdragen voor kleinere gemeente omlaag gaan geeft te denken. Hopelijk komen we nog op tijd om de bus naar Druten te halen.

Speak Your Mind

*