Dorpslijst Deest

Toen er geld vrijgemaakt moest worden voor de verbouw van ’t Trefpunt, heeft Sociaal Maas en Waal tegengestemd,omdat er geen exploitatie onderlag.
Wij vinden juist dat ieder dorp een dorpshuis moet hebben, maar telkens is er sprake van terugkerende financiële problemen bij diverse dorpshuizen.

  • Wij hebben nog eens naar de beelden van het RTG over deze kwestie gekeken. Het valt ons op dat de dorpslijsten geen enkele vraag over deze kwestie stelden. Collega Pardoel had wat ons betreft wel enkele relevante vragen:
    De dorpshuizen moeten jaarlijks de exploitatieresultaten inzichtelijk maken
  • Daarnaast sprak hij zijn verbazing uit over het feit dat na het verstrekken van de bouwvergunning er nadere eisen zijn gesteld aan het dak en door de brandweer. Is het dak niet gewoon meerwerk geweest om de energielasten te verlagen en eisen van de brandweer kunnen wij helemaal niets bij voorstellen.
  • Verder vraagt hij hoe toegezien wordt op het naleven van de gestelde voorwaarden. Relevante vragen.

Het oude bestuur blijkt slecht geluisterd te hebben naar de wensen van de verenigingen die gebruik maken van ’t Trefpunt. Hopelijk is de competentie luisteren bij het nieuwe bestuur beter ontwikkeld.
Nogmaals: Sociaal Maas & Waal heeft als uitgangspunt dat ieder dorp een dorpshuis dient te hebben.

De gemeente heeft geen enkel zicht op de exploitatieresultaten van de dorpshuizen ondanks dat dit steeds weer aan de orde komt als er gaten moeten worden gedicht of een investering moet worden gedaan. Zoals gezegd is er sprake van een wisseling van het bestuur, onlangs is er een nieuw bestuur aangetreden die geen verantwoordelijkheid draagt voor verbouwproblemen die zijn ontstaan!

Wij hebben een voorstel mbt inzichtelijk krijgen van de exploitatieresultaten:
Straffen of belonen? Belonen lijkt ons beter. Voor een paar duizend euro per jaar lijkt mij dat op te lossen. Indien de dorpshuizen jaarlijks voor 1 mei hun exploitatieresultaten bij de gemeente overleggen hebben ze recht op 1.000 euro gemeentelijke bijdrage in de exploitatie. De gemeente heeft dan aan de hand van de cijfers de mogelijkheid om bij kritische exploitaties in overleg te gaan en waar mogelijk hulp te bieden of verbetervoorstellen te doen. Hiermee kunnen we beter invulling geven aan de gemeentelijke zorg dat een dorpshuis in ieder dorp noodzakelijk is. De betrokkenheid van de gemeente bij deze doelstelling geven we dan ook inhoud.

Wij geven dit idee aan de wethouder mee. Sociaal Maas en Waal ziet het als een manier om zicht te hebben en te houden op het financiële reilen en zeilen van de dorpshuizen.
Met dit alternatief kunnen onaangename verrassingen en voldongen feiten een halt worden toegeroepen.