Formatie gemeente Druten

Beste leden,

Hoe gaat het verder in de gemeenteraad van Druten?
Op 26 april heeft informateur Gerard Worm van Kernachtig Druten in de raad gemeld dat de
coalitie de komende 4 jaar zal bestaan uit Kernachtig Druten en de Samenwerkende Dorpslijsten.
Die keuze is gemaakt op basis van twee gespreksrondes met alle partijen .
Ton Ebben en Dini Uitdehaag hebben namens SMW deze gesprekken gevoerd en daarbij is ons niets
gebleken van een belemmering voor verdere samenwerking.
Programmatische verschillen zijn niet aan de orde geweest………………….Wij hadden verwacht dat er een vervolggesprek zou zijn waarbij eventuele verschillen
benoemd, besproken en mogelijk overbrugd konden worden. Deze fase is nooit bereikt.
Dus viel het bericht dat SMW niet meedoet ons rauw op het dak.
Voor de verkiezingen was al duidelijk dat er weinig onderscheid was tussen de programma’s van
Kernachtig Druten en de Samenwerkende Dorplijsten.
Onze conclusie: ook zonder de twee gespreksrondes zou de keuze al op de Samenwerkende
Dorpslijsten zijn gevallen. De Dorpslijsten die overigens in eerste instantie aangaven apart aan tafel
te schuiven,maar al snel besloten dat 2 afgevaardigden de klus wel konden klaren.
Welke argumenten zijn er genoemd om SMW niet mee te laten doen? Inhoudelijk is daar niets over
gewisseld.
Onderwerpen die genoemd zijn:
1.Duurzaamheid
2.Westerhout-Zuid
3. Centrumvisie
4 Gemeentelijke herindeling

Wij gaan dit toetsen aan het coalitieprogramma , waar nu aan gewerkt wordt.
Daarna volgt de benoeming van de wethouders. Dat kan nog interessant worden: hoe wordt de
verdeling tussen Kernachtig Druten (5 zetels) en Samenwerkende Dorpslijsten (7 zetels).
En wie krijgt welke portefeuille?
Een nieuw aspect is de raadsagenda, waarbij onderwerpen niet dichtgetimmerd in het
coalitieprogramma komen te staan, maar de raad meer ruimte biedt om los van het keurslijf van het
coalitieprogramma over onderwerpen te spreken. Met name worden Wonen en Bouwen tot 2022
genoemd en de aanpak van de openbare ruimte.
We houden jullie op de hoogte!

Ton Ebben
Dini Uitdehaag
30 april 2018

Speak Your Mind

*