FractieledenDruten

Sociaal Maas en Waal heeft een tweekoppige fractie in de Gemeenteraad van Druten.
Via een aantal burgerleden neemt zij ook deel aan de rondetafelgesprekken.

Dini Uitdehaag,

raadslid en fractievoorzitter

Diny (2)Mijn naam is Dini Uitdehaag.
Ik ben geboren in 1952 en woon in Druten.
Ik ben bijna 40 jaar werkzaam geweest in leidinggevende functies bij verschillende thuiszorginstellingen.
Sinds 2012 ben ik fractievoorzitter van Sociaal Maas en Waal in de gemeenteraad van Druten.
Ik ben enkele jaren lid geweest van de WMO-raad van de gemeente Druten.
Daarnaast ben ik actief als vrijwilligster bij Stichting Vluchtelingenwerk.Mijn ambitie is een rechtvaardige samenleving:
waarin mensen zich verbonden voelen met elkaar; waarin we eerlijk delen; waar aandacht is voor het gebruik van duurzame energie; in een regio waar het goed wonen en werken is.

 

Ton Ebben,

Raadslid

Ton Ebben is mijn naam en ik woon in Deest.
Ik ben werkzaam geweest in de zorg en opleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.
In de gemeente Druten ben ik in het verleden achttien jaar raadslid geweest waarvan veertien jaar als wethouder.
Na deze periode ben ik directeur geworden van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, een vereniging met 25.000 leden.
Ik ben voorzitter van de werkgroep Alzheimercafé Maas en Waal.
In de gemeentelijke politiek moet je oog hebben voor de noden van de inwoners als armoede, analfabetisme, de steeds ingewikkeld wordende (digitale)samenleving en gelijke kansen voor alle kinderen.
Daarnaast moeten we in de gemeente zorgdragen voor een gezond milieu en bescherming van natuurwaarden.
Verder is het van belang dan wij onze kernen leefbaar houden met voldoende kansen voor het verenigingsleven.