Fusie  Gemeente Wijchen  gemeente Druten.

Er is in de afgelopen weken in de Gelderlander uitgebreid geschreven over de vraag of de gemeenten Wijchen en Druten moeten fuseren.

Laat ik beginnen met te zeggen dat het belangrijk is dat zo veel mogelijk inwoners meedenken over deze vraag. Het is dan ook te waarderen dat de Gelderlander  een bijdrage wil leveren aan deze discussie. Het is ook te waarderen dat Dhr. Henk Diebels middels een ingezonden brief zijn mening over deze vraagt geeft.

Toch wil ik graag enkele kritische kanttekeningen maken bij zowel het artikel in de Gelderlander van dhr. Menno Pols als bij de ingezonden brief van dhr. Diebels.

Ik doe dat omdat ik het verkeerd zou vinden dat zowel de conclusies uit de enquête als  de informatie  uit de brief van dhr. Diebels gebruikt gaan worden bij de verdere besluitvorming.

Ik zal u uitleggen waarom.

 1. Het artikel van dhr. Menno Pols.(Enquête geen fusie Druten Wijchen, blijf samenwerken”De Gelderlander heeft een middels een enquête de meningen van de bewoners gepeild. Een enquête is geen onderzoek, een enquête kan deel uitmaken van een onderzoek. Een onderzoek kan inderdaad een basis vormen voor het trekken van conclusies. In een onderzoek worden vragen of stellingen onderbouwd door een actuele theorie alsook door resultaten van vergelijkbare situaties. in dit geval de resultaten van andere gemeentelijke fusies.
 2. De Gelderlander heeft een zeer beperkt aantal stellingen voorgelegd. Een aantal stellingen is zeer suggestief. Bijv. de stelling: “Herindeling betekent dat de gemeente Wijchen de gemeente Druten gaat overheersen”. Wil je een objectieve meting doen dan passen dit soort suggestieve  stellingen absoluut niet in een enquête. Dit is m.i. sturen naar een bepaalde uitkomst. (Een beetje jammer van een krant, die ik als objectief beschouw.)
  Het zijn stellingen die alleen een beroep op de emoties van mensen. Emoties zijn belangrijk voor mensen  maar leiden niet tot een objectief beeld.
 3. De enquête is door 765 mensen ingevuld,  485 uit Wijchen en 236 uit Druten.

Dit is 1,6 %  van het aantal stemgerechtigden. Samen hebben beide gemeenten 47166 mensen die naar de stembus mogen gaan. (Wijchen 32323 en Druten 14843.) We hebben dus 46401 mensen niet gehoord!!. Nou ben ik ook een echte democraat, dus ik ga niet zeggen dat deze mensen allemaal voor de fusie zijn, maar het aantal van 765 lijkt mij veel te weinig om daar enige waarde aan te hechten.

De brief van dhr. Henk Diebels: “Fusie Druten Wijchen”

Ik heb dit artikel eerder gelezen in de Maas en Waler. Ik ben een groot voorstander van het betrekken van burgers bij belangrijke besluiten. Ik waardeer dat dhr. Diebels de dialoog aanwakkert. Prima , maar ook bij zijn artikel wil ik een aantal kritische opwerkingen maken.

 1. Hij zegt dat gemeentelijke bestuurders  het besluit over de ruggen van de inwoners wil nemen. Ook zegt hij dat er geen sprake zal zijn van een democratisch besluit omdat geen enkele politieke partij  tijdens de vorige verkiezingen heeft gesproken is  over deze fusie. Ik zou dhr. Diebels in ieder geval willen aanraden om het programma van Sociaal Maas en Waal te bestuderen. Daarin staat een heldere visie over dit thema. In aanloop naar de verkiezingen heeft deze partij uitgebreid gesproken over dit thema, ook met onze collega’s in West Maas en Waal.
 2. Diebels pleit voor een referendum. Ik denk dat dhr. Diebels vergeten is hoe het in ons land met beide referenda is afgelopen. Ik ben niet tegen een referendum, maar een referendum heeft alleen zin indien de deelnemers over alle informatie beschikken en ook kunnen overzien wat de uitslag van het referendum voor consequenties inhoudt. Dit is in dit thema zeker niet het geval.
 3. Diebels stelt  in zijn brief een aantal zeer suggestieve vragen. Deze zijn m.i. zelfs populistisch en hebben niets te maken met de kwaliteit van een eventuele nieuwe gemeente. Enkele voorbeelden:
 • Heeft de gemeente Druten net zoveel te zeggen als de gemeente Wijchen? Het gaat helemaal niet om deze machtsvraag, het gaat om de vraag of de kwaliteit van de dienstverlening verbetert!
 • Krijgt de nieuwe gemeente een nieuwe naam? Een volstrekt niet belangrijke vraag die wederom niets te maken heeft met de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Waarom komen West Maas en Waal en Beuningen er niet bij? Wanneer de dhr. Diebels de discussie een beetje heeft gevolgd dan dient hij te weten dat beide gemeenten zelf democratisch hebben besloten om niet aan deze fusie deel te nemen. Dat recht hebben zij. Bovendien gaan de inwoners van Wijchen en Druten daar niet over!!
 • Moeten de ambtenaren straks veel extra kilometers gaan rijden?De ambtelijke samenwerking is nu al een feit. Een bestuurlijke fusie levert dus voor de ambtenaren geen extra kilometers op. Voordeel ligt veel meer ook bij de eenvoud van het model:een raad,een college en een ambtelijke organisatie.

 

 • Tot slot :zowel de enquête als de brief van dhr. Diebels nodigen onze inwoners en ook uit mij om goed na te denken over dit thema, maar laten we het gesprek a.u.b. voeren op basis van feiten en niet op basis van emoties.

Dini Uitdehaag

Fractievoorzitter Sociaal Maas en Waal Druten

 

 

 

Speak Your Mind

*