Geen antwoorden op vragen hondenbelasting en woningbouw !

Gemeente Maas en Waal:

In november stelde de fractie van Sociaal Maas en Waal enkele vragen over de heffing van de hondenbelasting en over het aantal gebouwde en nog te bouwen woningen in 2021 en 2022. Tot op heden 7 januari 2022 heeft de fractie nog geen antwoord ontvangen.

Hondenbelasting.
Hoeveel inwoners hebben twee of meer honden ? Hoeveel boetes worden er uitgedeeld aan mensen die géén hondenbelasting betalen ? Is handhaving van de verplichte hondenbelasting uitvoerbaar ? Wat zijn de kosten hiervan ? Je zou denken dat de BSR die deze heffing uitvoert deze gegevens paraat heeft. Uit het feit dat het beantwoorden van deze vragen maanden duren blijkt het tegenovergestelde. Als de uitvoering van deze belasting zo ingewikkeld is zou je moeten overwegen om deze af te schaffen.

Woningbouw.
Sociaal Maas en Waal wilde graag weten welke woningen in welke dorpen zijn gebouwd in 2021 en wat er waar gebouwd gaat worden in 2022. Ook op deze eenvoudige vragen ontbreekt tot nu toe een antwoord.
De grote vraag is dus : Waarom worden vragen van raadsleden niet vlot en correct beantwoord ? Kwestie van organisatiecultuur misschien ?

Speak Your Mind

*