Begroting 2018: onze wensen!

De laatste begroting  van dit college biedt financiële ruimte om wensen naar voren te brengen.

De wensen van SMW Druten :

 • Het samenstellen van een handzaam boekje met daarin duidelijk de namen en telefoonnummers van welzijnsinstellingen,zorgaanbieders etc.  Zo’n boekje wordt  met name gemist door ouderen.
 • Aandacht voor laagletterdheid: gebrek aan zelfredzaamheid ,het slecht kunnen lezen, schrijven of rekenen  kan de oorzaak zijn van bijvoorbeeld het hebben van schulden.
 • Vervolgindicaties moeten tijdig kunnen worden afgegeven middels een signaal, dat indicatie gaat verlopen.
 • Het Sociaal Team moet  in staat blijven hun werk voor iedereen met een hulpvraag goed en tijdig uit te voeren. Als daar extra geld voor nodig is,moet  dat beschikbaar worden gesteld.
 • Druten moet een dementievriendelijke gemeente worden. St. MeerVoorMekaar, de werkgroep Alzheimercafe ,de gemeente ,zorginstellingen enz. gaan een ketenaanpak ontwikkelen om Druten dementievriendelijk te maken.
 • Dorpshuizen moeten middels een coördinator geholpen worden om hun exploitatie op orde te houden. Wij vinden dat dorpshuizen moeten blijven in alle dorpen. Met een coördinator kan een vinger aan de pols worden gehouden en kunnen beheerders  en besturen  van elkaar leren.
  Als financiële steun nodig blijkt, moet dat mogelijk zijn.
 • Duurzaamheid: investeren in de toekomst betekent ook ruimte geven aan particuliere bedrijven om Druten energieneutraal te maken in 2050. Gasloze wijken komen er. Luchtvervuiling is een groot probleem,ook volgens de GGD. Dit moet niet alleen regionaal,maar zelfs Europees worden aangepakt.
 • Controles bij pluimveehouderijen en geitenhouderijen of men zich aan de regels houdt.
 • Met West Maas en Waal in overleg gaan over het industrieterrein.
 • De mogelijkheid van een vestiging van een grootschalige detailhandel (bijv. Aldi)buiten het winkelcentrum opnieuw onderzoeken.
 • Invoering van een Gelrepas voor mensen met  een minimum inkomen.

Resultaat voor Sociaal Maas en Waal:

 • Het handzame boekje komt er; de  motie over de Gelrepas is unaniem aangenomen. Wethouder onderzoekt in regio wat mogelijkheden zijn.
 • Raadsbrede steun voor het tijdig in gang zetten van vervolgindicaties door een brief te sturen aan de clienten.
 • De rondweg in Deest  wordt aanbesteed.
 • Motie over onderzoek naar Aldi: stemming 8 voor, 8 tegen; stemmen staakten, komt later weert terug.

Onze fractie is tevreden met deze resultaten.

Het volledige betoog kunt u vinden in de BIJLAGE.

Speak Your Mind

*