Het grijze gebied tussen vrijwilligers en professionals in de zorg

In de Westmaasenwaalse raadsvergadering van 26 januari stond het “Ontwerp beleidskader sociaal domein ‘Samen Beter’ 2017-2020” op de agenda. Hierin staan de contouren voor de volgende stap, namelijk het schrijven van de zogenaamde uitvoeringsnota. Zo’n beleidskader is per definitie nogal vaag; een nota over de uitvoering volgt immers later. Het probleem is wel dat het uitvoeringsprogramma dat hier een vervolg op is, helemaal niet meer in de raad besproken wordt. De fractie van Sociaal Maas en Waal heeft aangegeven dat dit niet goed is voor een zo belangrijk beleidsdomein als het sociale domein. Ook de WMO advies raad heeft aangegeven dat het stuk te vaag is om inhoudelijk een goede reactie te kunnen geven. Dat is zorgelijk omdat de WMO-advies raad juist als verantwoordelijkheid heeft kritisch mee te denken.

Inhoudelijk hebben we in onze reactie vooral gewezen op de grote rol die vrijwilligers en mantelzorgers – gewild of ongewild – krijgen in het sociale domein, en de risico’s die daaraan kleven. We hebben daarbij dit keer vooral gewezen op het punt van het grijze gebied. Het grijze gebied tussen het moment dat vrijwilligers aangeven “tot hier kan ik heel veel doen, maar dit en dat dat gaat me te ver”; en het moment dat professionals in gaan springen.

Dit grijze gebied erkennen bleek in de raad nog niet zo simpel. De wethouder ontkende eerst dat het probleem er is, maar kwam later toch schoorvoetend tot meer herkennende woorden. Dat is een belangrijke eerste stap. Na herkennen en erkennen, kunnen we het probleem gaan verkennen, en daarna kan besproken worden hoe het kan worden aangepakt.

Het hele betoog van Sociaal Maas en Waal vindt u hier.

 

Over Jacobijn Olthoff

Fractielid voor Sociaal Maas en Waal, woordvoerder sociaal domein.

Speak Your Mind

*