Het integraal huisvestingsplan

Het integraal huisvestingsplan schetst de huisvestingssituatie volgens de informatie die we nu hebben.
Een belangrijke factor die op korte termijn een rol gaat spelen is de invoering van het passend onderwijs.
De plannen van het SPOM daarover zijn nog niet bekend.
Ook is het SPOM aan zet als er gestuurd gaat worden op leerlingenstromen: ouders willen kind op de Kubus,maar zullen een andere school moeten kiezen.
De gemeente gaat over nieuwbouw en verbouw.
Ik ben het met de wethouder eens als hij zegt dat een basisschool een belangrijke voorziening is in een kleine kern.
De opheffingsnorm van 108 leerlingen is een norm die door het SPOM wordt gehanteerd.
De wethouder zei ook in het RTG: er moet wel kwaliteit geleverd kunnen worden. Hoe ziet de wethouder de balans tussen de ondergrens en die kwaliteit?
Uiteraard is het SPOM als schoolbestuur leidend als het gaat over de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs.
De politiek gaat over leefbaarheid en voorzieningen in dorpen.
Gezien de verwachte krimp moeten SPOM ,gemeente en politiek met elkaar in gesprek gaan en blijven over de betekenis van de dorpsschool. Ik vraag de wethouder daar het voortouw in te nemen.
Nu is het zo dat sommige activiteiten die eigenlijk in een dorpshuis horen in een school plaatsvinden.
Wie weet, kan de dorpsschool straks in het dorpshuis een plek krijgen.