“Het raadsel van de te lage WOZ-waarden in West Maas en Waal”

Met deze titel publiceerde Follow the Monney onlangs een artikel over het vaststellen van de WOZ-waarden in de gemeente West Maas en Waal. Aanleiding voor het artikel was een onderzoek van Sociaal Maas en Waal naar de WOZ-waarden van woningen in West Maas en Waal.

Uit dit onderzoek bleek dat vooral duurdere woningen een opvallend lage WOZ-waarde hebben. Afwijkingen van 50 % bleken meer regel, dan uitzondering. De huizenprijzen zijn gemiddeld met 10 – 15 % gestegen. Het zou dan logisch zijn dat de WOZ-waarden die stijging zou volgen. Bij woningen onder de drie ton gebeurt dat ook. Bij duurdere woningen is dat niet het geval. Hier wringt dus de schoen, want dit zorgt voor een stukje onrechtvaardigheid die je als gemeente niet moet willen.

Vragen over dit onderwerp werden door wethouder De Vree van tafel geveegd. ——>  De WOZ-waarden werden door officiële taxateurs van de BSR uitgevoerd en daar had hij het volste vertrouwen in. De Waarderingskamer die toezicht houdt beoordeelde de BSR met een voldoende. Een nader onderzoek, omdat hij als wethouder uiteindelijk verantwoordelijk is, vond de wethouder niet nodig. Over het onderzoek van Sociaal Maas en Waal had hij geen oordeel. Burgemeester Van Neerbos deed hier nog een schepje bovenop. “Je gaat toch ook geen brandje stichten om te kijken of de brandweer zijn werk goed doet”. De andere partijen bleken ook geen moeite te hebben met deze vorm van ongelijke behandeling.

Follow the Monney herkende deze ongelijkheid wel en werkte het onderzoek van Sociaal Maas en Waal wat specifieker uit met een aantal woningen waarvan de verkoopprijs bekend was. Men legde een lijstje woningen voor aan de Waarderingskamer, de wethouder en de BSR. Hoewel de verschillen tussen WOZ-waarde en verkoopprijs aanzienlijk waren, verschuilden Waarderingskamer en wethouder zich achter de professionaliteit van de BSR. De BSR op haar beurt ontkende de stevige verschillen niet, maar kwam met verschillende verklaringen. Transacties waren nog niet bekend, de woning was opgeknapt en dit was nog niet meegenomen of de WOZ-waarde lag in de lijn met vergelijkbare verkopen. In 2020 worden de WOZ-waarden meer in lijn met de eigen koopsom gezet. Dit laatste is een geruststellende gedachte, maar het ontslaat een taxateur niet van de plicht om een realistische inschatting van de waarde van een woning te maken.

Het is onrechtvaardig als bepaalde woningen op een te lage WOZ-waarde worden gezet. Niet alleen krijgt de eigenaar een te lage OZB-aanslag, ook zijn eigenwoningforfait is niet juist en dat geeft een voordeel bij de landelijke belasting. Uiteindelijk komt dit neer op het bevoordelen van vermogende woningbezitters. Of dit nu beleid is of het gevolg van slechte taxaties, de WOZ-waarden moeten correct zijn en mogen niet denivellerend werken. Bovendien blijft op deze manier geld ten bate van de gemeenschap liggen.

Rondom mensen die vinden dat hun WOZ-waarde te hoog is, is een hele industrie ontstaan van bezwaarschriftprocedures. Het omgekeerde roept blijkbaar minder weerstand op bij woningeigenaren.

Follow the Monney roept in zijn artikel mensen op te reageren als zij het verschijnsel van te lage WOZ-waarden in hun regio herkennen. Of het raadsel van de te lage WOZ-waarden in West Maas en Waal wordt opgelost gaan we in 2020 zien. De nieuwe taxaties zullen door Sociaal Maas en Waal aan een kritische blik worden onderworpen.

Speak Your Mind

*