Home

  – Het nieuwe geluid in de Maas en Waalse politiek –


Laatste nieuws: Perspectiefnota 2017 (West Maas en Waal)

Goede duurzaamheidsplannen van het college (mede naar aanleiding van een eerdere motie van Sociaal Maas en Waal) en twee moties unaniem aangenomen door de raad. U vindt het complete verslag hier, en het krantenbericht in de Gelderlander hier

==============================================================================

Sociaal Maas en Waal is een politieke vereniging met als doel de regio Maas en Waal sociaal en vitaal te maken en te houden. Wij hebben oog voor lokale belangen én voor de belangen van West Maas en Waal en Druten in snel veranderende tijden. En vooral: oog voor mensen. 

We wilden inwoners van West Maas en Waal een nieuwe keus geven bij de gemeenteraads­verkiezingen van 2014. De kiezers hebben ons daar beloond met 2 van de 17 zetels. Een geweldige blijk van vertrouwen en steun! Dank jullie wel! Vanuit Druten sloot Akkoord ’94 zich aan in het voorjaar van 2016.

Sociaal Maas en Waal is een lokale, open, democratische, diverse en samenwerkende partij met een links progressieve visie waar ruimte is voor nieuwe ideeën.
Sociaal Maas en Waal staat voor een samenleving waarin burgers, bedrijven en de lokale overheid samen werken aan een sterke en sociale samenleving in Maas en Waal.

Wij zetten in op:

  • Een eerlijk en zorgzaam Maas en Waal; meer aandacht voor kwetsbare groepen zodat zij zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan onze maatschappij.
  • Een levendig en leefbaar Maas en Waal; uitgaan van de eigen kracht van mensen en die waar mogelijk ondersteunen.
  • Een duurzaam en slim Maas en Waal; de gemeente denkt mee waar mogelijk en ondersteunt waar nodig.
  • Een samenwerkend Maas en Waal; meer samenwerking tussen dorpen onderling en samen met andere gemeenten in Maas en Waal.

We hebben elkaar nodig – in de straat, in de buurt, in het dorp, in de regio.