Inkomenstoeslag te laag

Oktober 2015
Eind 2014 heeft de gemeenteraad een door Sociaal Maas en Waal ingediend amendement aangenomen, over de verhoging van de individuele inkomenstoeslag van 20% naar 40% van de geldende bijstandsnorm. Bij het vaststellen van het Armoedebeleid (voorjaar 2015) bleek deze verhoging niet goed te zijn doorgevoerd. Onze fractie heeft daarop de wethouder buiten de vergadering aangesproken, en de wethouder gaf aan de bedragen te zullen aanpassen.

Dit blijkt echter lastig te zijn, want in de Waalkanter van week 35 (september 2015) stond een groot bericht met uitleg over de individuele inkomenstoeslag. Met nog steeds de verkeerde bedragen; nu is dus zelfs naar onze inwoners verkeerde informatie verstrekt! De wethouder heeft een rectificatie beloofd, en heeft ons verzekerd dat mensen die te weinig hebben gekregen het volledige bedrag alsnog zullen krijgen. Het is nu half oktober, en de rectificatie laat opg steeds op zich wachten. Wij raden u aan, als u zo’n toeslag ontvangt, ook uw bankrekening goed in de gaten te houden.

Over Jacobijn Olthoff

Fractielid voor Sociaal Maas en Waal, woordvoerder sociaal domein.

Speak Your Mind

*