Fractie gemeente Druten

Druten, 05-06-21

Beste mensen,

Het is een poosje stil geweest, maar we hebben niet stilgezeten.
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond gebleven.
Ik ben inmiddels 1 prik verder en 10 juni volgt de tweede.
De cijfers wijzen uit dat het coronavirus op zijn retour is.

Landelijk sleept de kabinetsformatie zich voort, in Druten zijn de eerste tekenen van verkiezingskoorts voor maart 2022 al merkbaar.

Wat is er zoal gebeurd:

Ons initiatiefvoorstel voor het behoud van cultuurhistorische landschappen en dorpsgezichten is raadsbreed aangenomen. Dat is een goede stap om onze mooie leefomgeving te beschermen.

In Druten gaat flink gebouwd worden. Het plan Tussen Heuvel en van Heemstraweg ligt nu op de tekentafel en wordt uiteraard in de raad besproken.

Jullie zullen ongetwijfeld in de krant hebben gelezen wat de evaluatie in Wijchen van het fusieproces heeft opgeleverd. Ik voeg onze bijdrage over “hoe moet het nu verder?” toe.

Klaar voor de Start is een project waarbij mensen geholpen worden om mee te kunnen doen in onze samenleving. Het kan mensen met een uitkering betreffen, anderstaligen, statushouders.
Onze politieke opvatting is daarmee in lijn. Kernachtig Druten vond dit als enige partij een slecht plan. Bijdrage ook bijgevoegd.

De komende weken staat de perspectiefnota 2021 op de agenda. Op donderdag 10 juni kunnen we daar vragen over stellen ter voorbereiding op het debat op 1 juli.

Woensdag 9 juni wordt er een raadsinformatie avond gehouden door Groeisaam om de situatie toe te lichten over scenario’s onderwijshuisvesting primair onderwijs. Dit gaat met name over de basisscholen in Deest en Afferden.

In juni wordt door de gemeente de cursus Politiek Actief georganiseerd. De eerste bijeenkomst is geweest voor 23 belangstellenden. Dinsdag gaan we speeddaten met de cursisten. Ben benieuwd…

Vrijdag 11 juni gaan fracties en bestuur in gesprek met The Next Brand over de invulling van de communicatiestrategie rondom de verkiezingen.

We zijn inmiddels ook een voorstel over biodiversiteit aan het voorbereiden.

Hartelijke en inmiddels ook zonnige groet,

Mede namens Ton,

Dini

Speak Your Mind

*