N.a.v. VJN 2018 gem. Druten

De VJN 2018 is voor SMW niet bij uitstek het moment om beleid bij te stellen.
Wij  kunnen immers in september eindelijk  het collegeprogramma verwachten en daar zal het beleid van de komende raadsperiode concreet in beschreven worden.
In ieder geval vindt SMW  dat  woorden als stimuleren, bevorderen, al het mogelijke doen en onderzoeken  niet meer gebruikt mogen worden in het collegeprogramma.
Met name onderwerpen  als de energietransitie, duurzaamheid, armoedebestrijding  en een goed functionerend Sociaal  Team  lenen zich niet voor: en dan zien we wel,  waar we op uit komen.
Want dat is  vertaald waar het op neer komt.
Beleid zal beschreven moeten worden in concrete doelen: …………..>>>>>waar staat Druten in 2022 op het gebied van energietransitie,duurzaamheid,onderwijs,zorg,leefbaarheid,jeugd enz.
Wat voor gemeente willen we zijn en wat is daar voor nodig?
De financiële situatie van de gemeente biedt ook de  kansen om nieuw beleid te formuleren en uit te voeren. Geld overhouden is  niet zo moeilijk, is gebleken. Keuzes  maken waar het aan besteed wordt, is een ander verhaal.
Ik wil wel een paar suggesties meegeven.

In  de gesprekken met  KD, van onderhandelen was geen sprake, hebben wij aangegeven:

  1. Gebruik te maken van de subsidieregeling om dorpshuizen te voorzien van zonnepanelen. Dat zou meteen een gezondere exploitatie betekenen.
  2. Daarnaast  het plan om drijvende zonnepanelen op de Uivermeertjes te leggen:
    Waar wachten we op? Je kunt op zijn minst met de mensen om tafel gaan. Nu is er schijnbaar helemaal geen actie. Duidelijkheid is geboden.
    SMW is voorstander van het plan, dat is duidelijk. Maar als de coalitie het niet wil, zeg dat dan gewoon. En kom met voorstellen hoe  dan wel bijgedragen wordt hoe de doelstellingen voor energietransitie en duurzaamheid behaald worden.
  3. Het antwoord op onze vraag om duurzaamheidsleningen uit te breiden naar verenigingen en clubs luidde ja. Om deze  wijziging uit te voeren gaan wij in september een motie indienen, waar Dorpslijst Horssen in ieder geval positief over meedacht.

Het blijft zaak om duurzaamheid en de routekaart voortdurend op de agenda te houden. De aanhouder wint!
SMW verwacht dus  een collegeprogramma waar concreet beleid in staat beschreven voor de komende 4 jaar. Hoe het heet weten we al: samen verder.
Wie die samen zijn, weten we ook al. Hoe het verder wordt ingevuld, zien wij met belangstelling, maar ook met zorg tegemoet.
Er zullen doelen gesteld moeten worden. Je kunt  dan op een bepaald moment zeggen: we hebben het niet gehaald. Daar moet je open over zijn. Dan moet je dat doel bijstellen of de aanpak wijzigen.
Veel erger is het als je geen doelen stelt.

Speak Your Mind

*