NaJaars Nota gemeente Druten

Wat te doen met ruim 2 miljoen?
De gemeente Druten heeft maar liefst €2,66 miljoen te besteden.
Dat lijkt heel wat,maar de energietransitie, de oplossing voor het verwijderen van de berg in Tichelande en het niet verkopen van industriegrond in Westerhout-Zuid staan nog aan de kant van te verwachten uitgaven.
Sociaal Maas en Waal heeft het collegeprogramma Druten Daagt Uit erbij gepakt.
Bij de behandeling van de najaarsnota vragen zij aandacht voor het creëren van werkervaringsplekken,niet alleen voor jonge mensen maar ook voor mensen met een beperking en statushouders.
Dan snijdt het mes van twee kanten: Druten als effectiefste en ondernemendste.
Een motie daarover van SMW werd door de hele raad gesteund en het college kon zich er ook in vinden.
Motie werkervaring
Zwerfafval is een terugkerende ergernis. In maart is weer de traditionele schoonmaakdag. SMW daagt het college uit om dan met een plan te komen voor een nieuwe manier van zwerfafvalbestrijding.
De Afferdensche en Deestse Waarden moeten, >>>>>> ondanks het plaatsen van toegangshekken, ook toegankelijk zijn voor mensen met een scootmobiel of in een rolstoel. SMW roept het college op om op zoek te gaan naar technische mogelijkheden om dit mogelijk te maken.
Vuurwerk wordt weer volop afgestoken. Nadelen voor mens, dier en milieu wegen blijkbaar niet op tegen argumenten als traditie en vrijheid. Het zij zo. We wensen politie,boa’s en hulpverleners een regenachtige jaarwisseling. Soms heeft inzicht tijd nodig.
Het blijft onduidelijk wanneer de berg op Tichelande gaat verdwijnen.
Ons geduld raakt wel op en dat van de inwoners van Tichelande ook.
Eind januari hoopt wethouder Springveld duidelijkheid te hebben. Wij gaan hem daaraan houden.
De verkoop van de industriegrond in Westerhout-Zuid komt maar niet op gang. Wethouder Springveld meldde eerder dat dit geen risico vormt . De provincie zou deze grond ongemoeid laten als het op schrappen aan zou komen.
Welzijn Druten wilde, samen met de SMW en CDA,daarover in debat met de wethouder, omdat er verschil zit tussen de woorden van de wethouder en de berichten uit de provincie.
Dit wordt ongetwijfeld nog vervolgd.
De aanbesteding van de Scharenburg is niet gelukt. 4 geïnteresseerde bedrijven hebben afgehaakt.
Met een deadline (aanbesteding klaar voor 31-12-2018)voor de provinciale subsidie van €230.000 op dit projekt, is er werk aan de winkel voor het college om dit op te lossen.

Uitgesproken tekst tijdens raadsvergadering over najaarsnota

Speak Your Mind

*