Ouderbijdrage jeugd GGZ: motie unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag (5 maart) heeft Sociaal Maas en Waal een met succes een motie ingediend die ervoor zorgt dat het innen van de ouderbijdrage in de Jeugd GGZ voorlopig wordt opgeschort. Als kinderen psychiatrische zorg nodig hebben en (deels) niet meer thuis kunnen wonen, moeten ouders volgens de nieuwe Jeugdwet een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdragen kunnen flink oplopen en nog gekker is dat kinderen die ook (gedeeltelijk) uit huis moeten wonen maar een fysieke aandoening hebben géén eigen bijdrage hoeven te betalen. Wij vinden dat dit tot een ongelijkheid leidt die aan ouders niet uit te leggen is.

In het hele land zijn er de afgelopen maanden signalen dat deze ouderbijdrage een drempel op kan werpen om hulp te vragen, juist voor de meestal al kwetsbare gezinnen. Dat betekent dat kinderen die psychiatrische zorg nodig hebben, deze mogelijk niet krijgen omdat hun ouders terugschrikken door de hoge ouderbijdrage. Dat gaat in tegen de rechten van kinderen en is dus zeer onwenselijk. Staatssecretaris van Rhijn onderzoekt inmiddels of het opleggen van een ouderbijdrage leidt tot ongewenste effecten.

Sociaal Maas en Waal stelde voorafgaand aan de raadsvergadering vragen aan het college van West Maas en Waal. Uit de antwoorden van de wethouder bleek dat het college niet van plan was om de ouderbijdrage op te schorten zolang het onderzoek loopt. Via een motie heeft Sociaal Maas en Waal aan de andere partijen gevraagd om dit toch te doen. Dit kon rekenen op de steun van alle partijen. Het lijkt in West Maas en Waal, gelukkig, te gaan over slechts enkele kinderen. Voor deze gezinnen is de opschorting wel heel belangrijk. Het betekent dat ze in ieder geval voorlopig geen ouderbijdrage hoeven te betalen. De motie zorgt ervoor dat kinderen zonder enige drempel gebruik kunnen maken van de zorg die voor hen nodig is.

Voor meer berichten naar aanleiding van het raadswerk, lees ook het blog van Merijn: www.merijnbroeders.wordpress.com.

Over Jacobijn Olthoff

Fractielid voor Sociaal Maas en Waal, woordvoerder sociaal domein.

Speak Your Mind

*