Persbericht fusie 11-11-2020 Druten-Wijchen

 

College Wijchen zegt nee tegen fusie

Het college van Wijchen heeft nog voordat het definitieve rapport van Berenschot is aangeboden nee gezegd tegen het voornemen van een bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen.
Dat staat te lezen in de beslisnota voor de gemeenteraad Druten onder  punt 6. (zaaknummer :50462)
Een opmerkelijke actie, waarvan het democratische gehalte grote vragen oproept.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan en daar dient besluitvorming in alle openbaarheid  plaats te vinden. Door deze handelwijze zette men ook het college van Druten en de gemeenteraad van Druten voor het blok.
Sociaal Maas en Waal heeft het draagvlakonderzoek ook gelezen en daar uit wordt duidelijk dat er zeker werk aan de winkel is, maar de uitslag van het onderzoek biedt ook ruimte om het debat aan te gaan over de bevindingen.

Onze inschatting …>>>>>>>is dat er niet zozeer op feiten zoals kwaliteit van dienstverlening, een gezonde financiële situatie en een sterkere positie in de regio is gereageerd ,maar op gevoelsmatige argumenten: Druten wordt een buitenwijk van Wijchen, huizen bouwen in Wijchen en windmolens in Druten, in de nieuw te vormen raad komen meer raadsleden uit Wijchen te zitten.
Dit levert aandachtspunten op voor de toekomst.
Opmerkelijk is dat in beide gemeenten overeenstemming bestaat over wat als belangrijk wordt ervaren: zorg voor passende woningen, preventie ,zorg voor kwetsbare mensen in het algemeen.
Sociaal Maas en Waal heeft al in het  verkiezingsprogramma van 2018 geschreven dat een  brede samenwerking tussen gemeenten in het land van Maas en Waal noodzakelijk is om de kwaliteit van de dienstverlening, een gezonde financiële gemeente en een sterke positie in de regio op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Dat is onze visie en daar blijven wij ons voor inspannen als stip op de horizon.

Fractie Sociaal Maas en Waal Druten

Dini Uitdehaag

Ton Ebben

Speak Your Mind

*