Persbericht naar aanleiding van de opvolging van wethouder van Dongen.

Stoelendans in een achterkamertje

Sociaal Maas en Waal maakt als enige oppositiepartij geen deel uit van het coalitie in Druten.
De verrassing was dan ook groot toen wij hoorden dat wethouder van Dongen met 65 jaar ging stoppen.
Bij de coalitie was dit blijkbaar allang bekend, want er zou tijdens de coalitiebesprekingen al een claim zijn gelegd door de Samenwerkende Dorpslijsten op een tweede wethouderszetel. De vraag is of die afspraak ergens is genotuleerd of geformaliseerd. Daarover tasten wij in het duister.  >>>>>>

Door de reacties van Welzijn Druten en de Samenwerkende Dorpslijsten werd het er niet duidelijker op. De transparantie ten top.
Wethouder van Dongen heeft de moeilijke opdracht m.b.t. het nieuwe beleid op het gebied van zorg,werk en welzijn prima uitgevoerd.
Daarover is vriend en vijand het eens. Om hem die taak te laten uitvoeren hadden de Samenwerkende Dorpslijsten de partij van Jac. van Dongen(Welzijn Druten) nodig als coalitiepartner.
Kennelijk hadden de Samenwerkende Dorpslijsten geen capabele kandidaat die krachtig genoeg was om de moeilijke opdracht waar voor Jac. van Dongen zich gesteld zag over te nemen.
Nu is die kandidaat er wel. Die komt in een gespreid bedje en hoeft alleen maar ” op de tent te passen”.
En dan is Welzijn Druten niet meer nodig en worden ze bedankt.
Ze worden eenvoudig aan de kant geschoven. En dat terwijl Welzijn Druten bij monde van Kees Koppers zei wel degelijk over geschikte kandidaten te beschikken. Sociaal Maas en Waal vindt het ongelooflijk dat coalitiepartijen zo met elkaar omgaan.
Welzijn Druten wil ondanks het machtsvertoon van de Samenwerkende Dorpslijsten wel in de coalitie blijven. Ze hopen op die manier ondanks alles goede maatjes te blijven met de Samenwerkende Dorpslijsten en verwachten nog enkele punten uit hun eigen programma te kunnen realiseren.
Dat getuigt van naïviteit en ijdele hoop.
De Samenwerkende Dorpslijsten vertoonden in deze zaak hun macht en zullen dat blijven doen.

Zeker omdat er over anderhalf jaar verkiezingen zijn.

Toetreding van Springveld tot het college betekent dat er straks twee wethouders afkomstig zijn van de dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid, die met 3 zetels in de raad zit.
In onze ogen is er dan sprake van een onevenwichtige verdeling van wethouders over de diverse partijen in de raad van Druten. Er komt een concentratie van macht binnen een partij.
Dat lijkt ons noch voor de wethouder van Kernachtig Druten noch voor de raadsfractie van Kernachtig Druten(voorheen dorpslijst Druten) een plezierig vooruitzicht.
Kernachtig Druten heeft zicht indertijd afgesplitst van de Samenwerkende Dorpslijsten juist vanwege het voortdurende machtsvertoon van deze Samenwerkende Dorpslijsten .Daar gaan ze nu weer keihard tegenaan lopen.
Welzijn Druten heeft inmiddels gemeld niet met een kandidaat te komen.
Dat is een slechte bericht voor Kernachtig Druten en misschien wel voor de gehele gemeenteraad.
Tot slot:
Een wethouder wordt nog altijd door de gemeenteraad benoemd tijdens een raadsvergadering en niet in een achterkamertje.

Dini Uitdehaag
Fractievoorzitter Sociaal Maas en Waal afd. Druten

Speak Your Mind

*