Persbericht Sociaal Maas en Waal.

Provincie steunt Sociaal Maas en Waal.

Samenwerken wordt de komende jaren een belangrijk onderdeel voor de gemeentebesturen.
Het is van groot belang om met de buren een goede relatie te hebben en samen vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van gezamenlijke projecten.
Sinds de oprichting van Sociaal Maas en Waal wordt er door fracties en bestuur een warm pleidooi gehouden voor de regionale samenwerking in het Land van Maas en Waal, dit terwijl de coalitie van West Maas en Waal kost wat kost zelfstandig wil blijven.
De provincie steunt Sociaal Maas en Waal hierin en heeft het bestuur van West Maas en Waal in een brief gewezen op dat belang van de samenwerking in de regio en dat het halsstarrig volhouden aan het behoud van de eigen zelfstandigheid uiteindelijk kan leiden tot een isolement van de gemeente West Maas en Waal.
Sociaal Maas en Waal roept het bestuur van West Maas en Waal op de vasthoudende opvatting van zelfstandigheid in te ruilen voor een constructief overleg met buurgemeentes in het Land van Maas en Waal en te komen tot een samenwerking die zowel lokaal als regionaal leidt tot een sterk bestuur.

Namens de leden van Sociaal Maas en Waal,
Onno Siegers, voorzitter.

Speak Your Mind

*