Perspectiefnota 2018 West Maas en Waal

Op 6 juli was in West Maas en Waal de behandeling van de Perspectiefnota. In de perspectiefnota worden de beleidsplannen die het college voor 2018 heeft toegelicht.

Sociaal Maas en Waal heeft het college en de raad opgeroepen om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en aan een aantal belangrijke sociale zaken. Zo hebben we onder andere een voorstel gedaan om een pilot te starten rondom actiever jongerenwerk, en hebben we wederom een motie ingediend om de grens voor de verschillende armoederegelingen op te hogen naar 120%. Beide moties hebben het helaas niet gehaald.

Wat wel raadsbreed is overgenomen is een  motie voor de verduurzaming van onze multifunctionele accommodaties (MFA’s), dorpshuizen en (sport)verenigingen. Het college heeft daarmee de opdracht gekregen om een toegankelijke regeling op te zetten voor een duurzaamheidslening voor deze gebouwen. Het gaat dan om energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) en energiebesparing (bijvoorbeeld isolatie of LED-verlichting). Met het geld wat men vanaf dag 1 bespaart kan men de lening van lieverlee terugbetalen; de milieuwinst wordt vanaf dag 1 al geboekt!

Hier vindt u het betoog dat Merijn uitsprak over de Perspectiefnota.

Over Jacobijn Olthoff

Fractielid voor Sociaal Maas en Waal, woordvoerder sociaal domein.

Speak Your Mind

*