Problemen bij Vraagwijzer

Update september 2015
De wethouder is deze week met een plan van aanpak gekomen. Een nieuwe ICT applicatie die de bedrijfsvoering moet helpen vlot trekken, en een drietal medewerkers erbij. De wethouder pakt de problemen bij VraagWijzer in ieder geval serieus op, en daar zijn we blij mee.  De medewerkers worden nu eindelijk gehoord, en de inwoners van West Maas en Waal kunnen VraagWijzer weer goed bereiken.

Juli 2015
De laatste maanden bereikten ons signalen dat de Bereikbaarheid van VraagWijzer niet goed genoeg is. Naar aanleiding van gesprekken met inwoners en de beantwoording vanuit het college op onze vragen is Sociaal Maas en Waal een eigen praktijkonderzoek gestart. Dit praktijkonderzoek bestond uit een aantal verschillende hulpvragen die via de website van VraagWijzer ingediend zijn. Direct na het eerste contact zouden de onderzoekers hun identiteit bekend maken om geen onnodige maatschappelijke kosten te maken. Het ging ons namelijk om de reactie en de reactietermijn van VraagWijzer. Maar… wij hebben onze identiteit niet kenbaar hoeven maken! En dat zegt al heel veel…

In de raadsvergadering van 16 juli heeft Merijn Broeders uiteengezet hoe het onderzoek in elkaar stak, en wat onze conclusies zijn. Hij heeft in zijn verhaal ook verteld dat wij uit directe contacten met een medewerker van VraagWijzer weten dat de door ons gesignaleerde problemen niet uniek zijn, en dat er inmiddels ook vanuit VraagWijzer zelf een tweetal brandbrieven gestuurd zijn naar de wethouder en de verantwoordelijk teamleider. In de blog van Merijn kunt u het hele raadsbetoog lezen.

Er gaat iets goed mis bij VraagWijzer: Mensen krijgen geen of veel te laat hulp. Mensen haken in het voortraject al af, omdat simpelweg geen contact mogelijk is met de gemeente. Met het risico dat mensen verder wegzakken en de hulpvraag in de tussentijd alleen maar groter wordt. En er is dus op hele korte termijn actie nodig.
De wethouder heeft toegezegd de signalen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer te onderzoeken en indien nodig maatregelen te treffen om deze problemen op te lossen en op te schalen als dit noodzakelijk is. Tevens zegde hij toe na te gaan of er brandbrieven vanuit Vraagwijzer zijn gestuurd aan de wethouder en de teamleider.

Over Jacobijn Olthoff

Fractielid voor Sociaal Maas en Waal, woordvoerder sociaal domein.

Speak Your Mind

*