Raadsvergadering 12 nov. 2020 van gemeente Druten.

Tijdens de raadsvergadering van 12  november 2020 is de begroting voor 2021-2024 ongewijzigd vastgesteld.

Sociaal Maas en Waal heeft een motie ingediend over de mogelijkheid om Europees geld te krijgen om met name sociale huurwoningen te isoleren. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.
Motie verduurzaming

Ton Ebben heeft bij het afscheid van wethouder van Elk waarderende woorden gesproken voor diens inzet op het Sociaal Domein.

Hij kreeg van ons twee rode rozen als dank daarvoor, de erepenning van de gemeente Druten en zijn vrouw een mooie bos bloemen.

Gerard de Wildt is met algemene stemmen tot zijn opvolger benoemd.

Visie op algemene beschouwingen november 2020

Speak Your Mind

*